SOS-barnebyer

SOS-barnebyers faddervekst i 2015 bekrefter folks tro på at de kan gjøre en forskjell

Del

En ny undersøkelse viser at flere privatpersoner bidro med fast støtte til frivillige organisasjoner i 2014 enn i 2013. Tallene til SOS-barnebyer for 2015 forteller at over 20 000 ble faddere i 2015, et svært høyt tall.

Deloittes nye tall fra innsamlingsmarkedet i Norge gjort på oppdrag fra Norges Innsamlingsråd bekrefter inntektsøkning for frivillige organisasjoner med 9,2 prosent fra 2013 til 2014 på fadderskap og andre fastgiverprodukter. SOS-barnebyers resultater for 2015 er ytterligere forsterket. 20 000 nye fadderskap er det nest høyeste i organisasjonens historie og mye høyere enn gjennomsnittet for de siste år.

Lojalitet hos givere gir bedre oppvekst for barn
SOS-barnebyer har i alle år vært helt avhengig av private giveres engasjement og økonomisk støtte for at barn over hele verden skal få den omsorgen de har krav på. Fadderne er lojale og bidrar derfor sterkt til å gi barn bedre oppvekstvilkår.

- Vi er svært takknemlige for den lojaliteten som fadderne viser oss. Gjennom sine bidrag er de viktige støttespillere, ikke bare for det enkelte barn de er faddere for, men for hele lokalsamfunnet der barna vokser opp, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern.

Fadderne forebygger omsorgssvikt
I dag er det betydelig flere barn i SOS-barnebyers programmer som mottar forebyggende hjelp enn barn som bor i en SOS-familie i en barneby. Faddernes bidrag dekker også dette forebyggende arbeidet som styrker familiers evne til å ta bedre vare på barna sine. Målet med dette arbeidet er å styrke enkeltmennesker slik at de kan bli ressurspersoner i egne omgivelser, yte bedre omsorg og bidra til bærekraftige lokalsamfun.

- Det er en fantastisk fin egenskap å tro på den forskjellen en som enkeltperson kan bidra med ved å være fadder. Jeg blir svært glad når jeg ser at stadig flere har denne holdningen og handler deretter. I tillegg viser mange takknemlighet for å kunne bidra, forteller Grønnern.

Stor vekst i fadderrekruttering siste fem år
Fra 2000-2009 ble det rekruttert i snitt 8500 fadderskap pr. år. Fra 2010-2015 er årsgjennomsnittet på 15 600 nye fadderskap, altså en betydelig nivåheving.

- Stadig flere mennesker ønsker å bidra til en bedre verden og stadig flere gjør noe konkret for å påvirke. Troen på at man som enkeltperson kan utrette litt, viser seg derfor å være sterkere enn avmakten man lett kan få når man hører om verdens utfordringer. Den økende viljen til å bidra er en svært viktig utvikling for barns og vår felles framtid, sier Grønnern.

Totalt er over 130 000 personer i Norge faddere i SOS-barnebyer og over en kvart million mennesker i Norge bidrar til organisasjonens arbeid for barn. SOS-barnebyer er til stede i 133 land og har over 2400 prosjekter som bidrar til bedre beskyttelse av og utvikling for barn.

Om SOS-barnebyer

  • Til stede i 133 land i alle verdensdeler
  • Over 2400 prosjekter bidrar til barns beskyttelse og omsorg
  • 130 000 SOS-fadderskap i Norge
  • 250 000 støttespillere
  • 497 SOS-barnebyer for 78700 barn
  • 1219 SOS-familieprogram for 360 800 barn, unge og voksne
  • 593 SOS-skoler og andre utdanningstilbud for 206800 barn, unge og voksne
  • 79 SOS-helseprogram gitt 845 200 behandlinger
  • 21 SOS-nødhjelpsprogram med 789 500 enkelttiltak til barn og voksne

Kontakter

synne@sos-barnebyer.no
Mobil: 91791411

svein.gronnern@sos-barnebyer.no
Mobil: 90854918

Om SOS-barnebyer

SOS-barnebyer
SOS-barnebyer
Mariboes gate 13
0105 Oslo

23 35 39 00http://www.sos-barnebyer.no

SOS-barnebyer er en politisk og religiøs uavhengig organisasjon og arbeider i henhold til FNs barnekonvensjon. SOS-barnebyers hovedoppgave er å jobbe for at alle barn får vokse opp i en omsorgsfull familie. SOS-barnebyer jobber bâde internasjonalt og i Norge.

Følg saker fra SOS-barnebyer

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SOS-barnebyer på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SOS-barnebyer

Egmont Fonden gir 3,5 millioner til vennetiltak for flyktningbarn6.12.2016 15:19Pressemelding

– Vi kan ikke dele ut bestevenner, men vi vil legge til rette for ekte, gode relasjoner, sier Sissel Aarak i SOS-barnebyer. Med støtte fra Egmont Fonden skal organisasjonen gjøre integreringen enklere for barn som har flyktet alene til Norge. I løpet av 2017 skal ungdom i 15 kommuner være med på et helt nytt prosjekt, der de blir kjent med jevnaldrende som har flyktet alene til Norge. Prosjektet er en del av Våre nye barn, en modell for bosetting og integrering av enslig mindreårige flyktninger, og et samarbeid mellom SOS-barnebyer, Asker kommune og Husbanken. Forebygge utenforskap SOS-barnebyer har fått 3,5 millioner kroner i støtte fra Egmont Fonden til å utvikle og etablere initiativ og metoder for bruk i norske kommuner, slik at veien inn i samfunnet blir best mulig for barn alene på flukt. – Vi vet at barn og unge venter lenge før de blir bosatt i en kommune. Når de endelig får et hjem, blir de ofte sittende mye alene. Mange har minimalt eller ingen kontakt med norske ungdommer, o

Verdens første humanitære toppmøte må prioritere barn uten omsorg22.5.2016 11:00Pressemelding

Den 23. mai kaller FN for første gang inn til et humanitært toppmøte for å finne bedre løsninger på verdens rekordstore behov for humanitær hjelp. SOS-barnebyer retter i den anledning fokuset mot de barna som ikke har familie og omsorg. – Vi må prioritere disse barnas behov for gode oppvekstvilkår fordi det er svaret på flere av de humanitære utfordringene verden står overfor, sier leder for barns rettigheter i SOS-barnebyer Norge, Elizabeth Lie.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom