Samferdselsdepartementet

Sørlandsbanen: Ny utredning om utbygging på strekningen Hokksund-Kongsberg

Del

- Regjeringen ønsker at flere pendlere skal velge tog i og mellom de store byområdene. Vi bygger ny infrastruktur og styrker vedlikeholdet av den eksisterende jernbanen. Slike tiltak legger til rette for økt rutetilbud og mer punktlig togtrafikk. Vi har nå mottatt en utredning om utvikling av jernbanen mellom Hokksund og Kongsberg. Denne tar vi med oss i arbeidet med ny Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har i dag mottatt Jernbaneverkets utredning om utvikling av jernbaneinfrastrukturen på Sørlandsbanen mellom Hokksund og Kongsberg.

Kongsberg er Norges tredje største industriby og har et potensial for flere arbeidspendlere. Det er flere som pendler til byen enn fra den, og den tidligere bergstaden har et stort antall forretningsreisende. Det er særlig ønsket om å redusere reisetiden fra Kongsberg til Oslo-regionen og Oslo Lufthavn som har vært utgangspunktet for arbeidet. I dag tar det om lag 1 time og 15 minutter fra Kongsberg til Oslo med tog. Reisetiden kan komme ned på under én time gjennom utbygginger på strekningen.

Jernbaneverkets anbefaling

I utredningen har Jernbaneverket både vurdert utbedring av eksisterende trasé og bygging av ny trasé mellom Kongsberg og Hokksund. En kombinasjon av de to alternativene anbefales, der om lag halve strekningen blir nytt dobbeltspor og resten en utbygging langs dagens spor. Trasévalget åpner for å beholde dagens stasjoner på Darbu og Vestfossen. Konseptet vil redusere reisetiden på strekningen med om lag 9 minutter og gjør det samtidig mulig å etablere et lokaltogtilbud med halvtimesfrekvens mellom Oslo og Kongsberg, mot dagens tilbud med timesavganger. Kostnaden er beregnet til 8,3 milliarder 2016-kroner.

En samfunnsøkonomisk ulønnsom utbygging

Utredningen viser at utbyggingen er samfunnsøkonomisk ulønnsom. Dersom den 66 kilometer lange Grenlandsbanen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia/Skorstøl bygges, reduseres lønnsomheten for utbygging mellom Hokksund og Kongsberg ytterligere. Det er derfor viktig å vurdere grenseflatene mellom de to prosjektene nærmere.

Videre prosess

Jernbaneverkets utredning om utvikling av jernbanen mellom Hokksund og Kongsberg er en oppfølging av konseptvalgutredningen om Buskerudpakke 2 med tilhørende ekstern kvalitetssikring, som ble overlevert Samferdselsdepartementet i henholdsvis oktober 2012 og mai 2014.

Utredningen om Hokksund-Kongsberg blir nå sendt på høring og vurdert i regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029.

For flere opplysninger – se utredningen og andre relevante dokumenter hos Jernbaneverket

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Jernbanereformen: Konkurransen om Trafikkpakke 1 Sør: Bedre togtilbud på Sørlands-, Jær- og Arendalsbanen12.10.2017 13:53Pressemelding

- Regjeringen har en offensiv satsing på jernbanen, med mål om et stadig bedre tilbud til de reisende. Konkurranse om driften av persontogtilbudene er en viktig del av regjeringens jernbanereform. Dette vil kunne bidra til et bedre togtilbud og sikrer at staten kjøper togtjenester til riktig pris. I dag har Jernbanedirektoratet sendt ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 1 Sør, som omfatter togtilbudene på Sørlandet. Vi er opptatt av å høste erfaringer og lære underveis, og derfor skal konkurransene om de øvrige persontogtilbudene lyses ut suksessivt de kommende årene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom