Home Invest

Solid vekst for Home Invest

Del

Med en EBITDA-vekst på 50 prosent, bedring av topplinjen med 12 prosent og en dobling av driftsresultatet kan Home Invest AS, eid av Petter Stordalen, vise til solid vekst i 2014.

- Totalt sett var 2014 et godt år for Home Invest konsernet. Driftsresultat justert for engangseffekter mer enn doblet seg fra 297 MNOK i 2013 til 653 MNOK i 2014. Nordic Choice Hotels vokser og Home Properties har høy aktivitet på eiendomssiden. Nå er vi godt rigget for å fortsette veksten og 2015 ser ut til å bli et godt år, sier Petter A. Stordalen, eier og administrerende direktør i Home Invest.                                            

Høy aktivitet

Driftsinntektene for Home Invest-konsernet økte fra 6.886,2 MNOK i 2013 til 7.749,5 MNOK i 2014. En vesentlig del av økningen er et resultat av 7 nye hotellåpninger i Nordic Choice Hotels i 2014, samt en gevinst ved salg av 11 eiendommer i Home Properties AB.  

Konsernets resultat før skattekostnad utgjorde -59,4 MNOK mot 419,7 MNOK i 2013, mens årets resultat etter skatt utgjorde -11,5 MNOK i 2014 mot 304,6 MNOK i 2013. I resultatet ligger et betydelig urealisert tap relatert til rentesikringsavtaler inngått av morselskapet Home Invest AS og en ekstraordinær nedskrivning av merverdier på eiendom.  

- Resultater viser at den underliggende driften har vært i positiv utvikling, men at resultatet tynges av rentesikring og engangsutgifter. Totalt sett er jeg strålende fornøyd med en EBITDA-vekst på 50 prosent, opp fra 725 MNOK i 2013 til 1082 MNOK i 2014, samt 12 prosent vekst i topplinjen, sier Petter A. Stordalen.

Fortsetter veksten

Med 7 nye hoteller og 1369 nye rom hadde Nordic Choice Hotels totalt 179 hoteller fordelt på Norden og Baltikum ved utgangen av fjoråret. Med åpningen av ni nye hoteller i 2015 vil ytterligere vekst prege selskapet også de neste årene. 

-Veksten viser at vi har tro på hotellmarkedet. Og planene for Nordic Choice Hotels viser at veksten fortsetter. Nordic Choice skal ikke bare være tilstede på de viktigste knutepunktene i Skandinavia. Vi skal være nummer 1. I dag har Nordic Choice Hotels Stockholms tre største hoteller: Clarion Hotel Stockholm, Clarion Hotel Sign og Quality Hotel Globe. Etter signeringen av Stockholms største hotellkontrakt på Brunkebergstorget, blir den fremtidige tilstedeværelsen i byen ytterligere forsterket, sier Petter A. Stordalen.

I tillegg skal Nordic Choice Hotels renovere eksisterende hotellrom for ca 1 MRD NOK i løpet av de neste tre årene, hvilket skal sørge for at selskapet fortsetter å ta markedsandeler i et tøffere marked. Nordic Choice har også tatt første spadetak på Clarion Hotel Helsinki i Finland, som åpner oktober 2016.

Konsernet Home Invest AS er gjennom datterselskapet Nordic Choice Hospitality Group AS (Nordic Choice Hotels) og det svenske datterselskapet Home Properties AB en av Nordens største selskaper innen hotelldrift og en betydelig aktør som eiendomsbesitter og forvalter av hotelleiendom.

Kontakter

Petter A. Stordalen
Eier og administrerende direktør i Home Invest
Tlf: 0047 950 39 755

Bettina Flatland
Kommunikasjonsdirektør Nordic Choice Hotels
Tlf: 0047 97598000

Om Home Invest

Home Invest
Home Invest
Frederik Stangs gate 22-24
0264 oslo

https://www.homeinvest.no/
Konsernet Home Invest AS er gjennom datterselskapet Nordic Choice Hospitality Group AS (Nordic Choice Hotels) og det svenske datterselskapet Home Properties AB en av Nordens største selskaper innen hotelldrift og en betydelig aktør som eiendomsbesitter og forvalter av hotelleiendom.

Følg saker fra Home Invest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Home Invest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.