Danske Bank

Solid resultat og god vekst for Danske Bank

Del

Danske Bank fortsetter å tiltrekke seg kunder og vokse i Norge gjennom første halvår 2017. Banken leverer samtidig et solid resultat for perioden og fortsetter det kontinuerlige arbeidet med å forbedre produkter og tjenester til både person- og bedriftskundene.

Resultatet før skatt etter første halvår ender på 1 442 MNOK, og dette er en økning på 45 prosent fra samme periode i fjor. Resultatet skyldes økte netto renteinntekter primært som følge av høyere volumer, høyere handelsinntekter som følge av økt kundeaktivitet, særlig på rente- og valutasiden samt lavere nedskrivninger. Dette gir en ROE før skatt for perioden på 14,9 prosent.

- Vi er fornøyd med resultatet vi leverer i første halvår. Det viser at vi er i stand til å levere godt til kundene våre, fortsette veksten og at dette også kaster av seg for oss som bank, sier landssjef Trond F. Mellingsæter.

Nye kunder og heder for aktive fond

I løpet av perioden har en rekke nye kunder valgt banken. Nye Trøndelag fylkeskommune, Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge er eksempler på kunder som har foretrukket Danske Bank som hovedbankforbindelse.

 - Vi er stolte av at vi har trukket det aller lengste strået i disse prestisjefylte anbudskonkurransene, der pris bare har vært en av parameterne vi har blitt mål på. Det viser at vi treffer på ekspertisen og løsningene vi tilbyr bedriftskundene, sier Mellingsæter.

Ekspertisen anerkjennes også blant bankens fondsprodukter, der Dine Penger i sin årlige kåring trekker frem Danske Invest Norge Vekst som det norske fondet med best meravkastning de siste fem årene.

 - Dagens lavrentescenario gjør at mange må se til fond for å finne en avkastning som gjør at sparepengene ikke spises opp av inflasjon. Topplasseringen for Danske Invest Norge Vekst hos Dine Penger gjør at vi hver dag kan sitte rakrygget ovenfor disse kundene. Vi har svært gode produkter og løsninger som med rett rådgivning skal gjøre det lett for kundene å planlegge sin økonomiske framtid, fortsetter Mellingsæter.

I løpet av perioden har også Paal Karstensen startet i banken og vil få overordnet ansvar for spare- og investeringsområdet i Norge.

 Økt digitalisering

Den digitale utviklingen har lenge vært et toneangivende tema i personmarkedet, og begynner nå for alvor å gjøre seg gjeldende for bedriftsmarkedet også. Tre av fire nye bedriftskunder blir nå kunde på egenhånd gjennom fullstendig digitale og selvbetjente løsninger.

 - Det snakkes mye om digitalisering av bankhåndverket - særlig i personmarkedet, men vi ser et enormt potensiale også i bedriftsmarkedet. Derfor etablerer vi nå en digital enhet innen dette området i Norge, sier Mellingsæter.

For å supportere denne utviklingen har banken lansert nye nettsider i løpet av perioden, som fokuserer på de ulike livsfasene både i privatpersoner og bedriftenes liv.Kontakter

Dokumenter

Om Danske Bank

Danske Bank
Danske Bank
Postboks 4700
7466 Trondheim

08540http://www.danskebank.no

Historien om Danske Banks virksomhet i Norge går tilbake til etableringen av Privatbanken i 1859. I dag er banken landets tredje største.

Våre 963 ansatte betjener kunder i personmarkedet og bedriftsmarkedet i tillegg til store institusjonelle kunder fra 26 lokale bankkontor og fire regionale finanssentre. Norge er et av Danske Banks kjernemarkeder.

Danske Bank er en nordisk universalbank med sterke regionale røtter og tette forbindelser til resten av verden.

Vi betjener mer enn 3,4 mill. privatkunder, bedriftskunder og institusjonelle kunder og tilbyr – ut over bankaktiviteter – livsforsikrings- og pensjonsprodukter, realkreditt, kapitalforvaltning, eiendomsmeglerservice og leasing. Vi er drevet av ønsket om å gjøre viktige finansielle beslutninger og dagligbank enkelt, og vår målsetning er å alltid skape langsiktig verdi for våre kunder, investorer og de samfunn vi er en del av.

 Danske Bank har hovedkontor i København og er notert på Nasdaq Copenhagen.

Følg saker fra Danske Bank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Danske Bank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Danske Bank

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom