OBOS

Solid OBOS-resultat: God drift og et godt boligmarked

Del

OBOS har skapt store verdier i 2017 ved en kombinasjon av god drift på tvers av forretningsområdene og et godt boligmarked i 2016 og i starten av 2017.

Resultatet før skatt i 2017 var 2 643 millioner kroner, mot 2 837 millioner kroner i 2016. Driftsresultatet før skatt i 2017 var 3 213 millioner kroner mot 2 402 millioner kroner i 2016. Ved årsskiftet var konsernets verdijusterte egenkapital på 29 752 millioner kroner.

– Gode økonomiske resultater er en forutsetning for å skape merverdi for medlemmene, og samfunnsnytte. Årets overskudd er allerede reinvestert i tomter for 7 800 nye boliger, økt boligbygging og ny kapital til OBOS-banken, slik at vi kan øke utlånene til borettslag og medlemmer som skal kjøpe bolig. I tillegg støttet vi «livet mellom husene» ved å gi til sammen 70 millioner kroner til kultur, idrett og miljø, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Nordens største boligbygger

Ett av OBOS’ mål i den nye konsernstrategi fra 2016 var å bli Nordens største boligbygger innen 2021. Målet ble nådd i 2017 med hele 4 356 igangsatte boliger, hvorav OBOS’ andel var 3 901 boliger. Ved årsskiftet hadde OBOS 6 606 boliger under produksjon, hvorav OBOS’ andel var 5 827 boliger med en salgsgrad på 68,1 prosent. Dette danner grunnlag for et rekordresultat innenfor boligutvikling på 1 421 millioner kroner.

Samlet sett ble det solgt 3 387 boliger i selskaper eid eller deleid av OBOS i 2017, mot 4 541 boliger i 2016. Nedgangen i salgsverdi er på 4,4 milliarder kroner.  Salget er på 2015-nivå.

– Vi har merket markedskorreksjonen tydelig på nyboligsalget i 2017. OBOS vil tilpasse boligproduksjonen til markedet, og har den nødvendige fleksibiliteten, soliditeten og likviditeten til å håndtere situasjonen dersom den skulle vedvare. Vi har imidlertid tro på et bedret marked i 2018 og er derfor stadig på utkikk etter nye forretningsmuligheter, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Sterk vekst i OBOS-banken og solide resultater fra næringseiendom

OBOS-banken viser en utlånsvekst på hele 10,8 prosent siste 12 måneder. Samlede utlån utgjør nå 34 464 millioner kroner. Veksten skjer i både privatmarkedet og i lån til borettslag og sameier. Banken hadde et resultat på 189 millioner kroner i 2017.

Næringseiendom er en viktig del av OBOS sin strategi om å være en by- og stedsutvikler og skaper også betydelige økonomiske verdier. I 2017 gav næringseiendom et driftsresultat på 887 millioner kroner, hvorav salgsgevinster på 370 millioner kroner.

OBOS opplever også god vekst i antall kunder innenfor boligforvaltning og rådgivning blant annet som følge av synergier med boligutvikling og bank. I 2017 leverte virksomhetsområdet et resultat på 205,9 millioner kroner.

– Å ha en bred virksomhet gir OBOS et solid økonomisk fundament når boligmarkedet ikke er så hett. I 2017 fokuserer vi på å styrke vår IT-infrastruktur for å skape bedre kundeopplevelser, økt kryssalg og mer effektiv drift på tvers av virksomheten, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Fortsatt sterk medlemsvekst

I løpet av året fikk OBOS netto 18 651 flere medlemmer, og er blant landets sterkest voksende organisasjoner. Ved utgangen av året hadde OBOS 435 451 betalende medlemmer.

Nøkkelord

Kontakter

Daniel Kjørberg SirajKonsernsjef i OBOS

913 82 777

Bilder

Lenker

Om OBOS

OBOS
OBOS
PB 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo

02333http://www.obos.no

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 435 000 medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

Følg saker fra OBOS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OBOS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OBOS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom