Virke

–Sofaen er vår største konkurrent

Del

Antall treningssentre her i landet øker, men bransjen er likevel ikke fornøyd. – Treningssentrene er en viktig bidragsyter til en mer aktiv befolkning, og bør brukes smartere i et folkehelseperspektiv. Vi må få på plass tiltak for å vekke sofasliterne, sier Anne Thidemann, direktør i Virke Trening.

Per oktober i år er det etablert 1129 treningssentre i Norge, det er 26 flere enn i fjor på samme tid. Til tross for stadig nyetableringer, er det lav konkursrate i bransjen. Nå ønsker bransjen å nå ut til en større andel av sofasliterne.

Av de som har meldt seg inn i et treningssenter, har frekvensen på aktiviteten økt med opp til 78 prosent, viser den helt ferske rapporten Treningssenterbransjen 2017. Likevel, andelen som sjelden eller aldri utøver fysisk aktivitet, forblir stabil på i underkant av 40 prosent.

–En del av befolkningen blir stadig sprekere og i bedre form, men vi har dessverre en stabil gruppe sofaslitere som ikke kommer i gang med noen form for aktivitet. Disse haster det å få opp av sofaen, sier Thidemann.

Thidemann peker på to lavthengende tiltak for å få flere i aktivitet:

  • Fjerne treningsabonnement som skattbar naturalytelse
  • Bruke eksisterende treningssentre til tidlig behandling og opptrening i kommunal regi

I dag må arbeidsgiver skatte av arbeidsgiverfinansiert treningsstøtte, noe som både bransjen og svært mange arbeidsgivere mener er et unødvendig hinder for å få flere aktive.

Bransjen ønsker også å være et alternativ til offentlige finansierte friklivssentraler og andre om tilbyr treningssenterliknende tilbud i regi av det offentlige.

–92 prosent av befolkningen bor i en kommune med et privat treningssenter.  Det er god samfunnsøkonomi å ta i bruk eksisterende infrastruktur. I dette tilfelle private treningssentre. Dersom Frisklivssentraler og andre offentlige tilbydere samarbeider med private treningssentre, så vil det kunne redusere de offentlige utgiftene vesentlig. En rapport fra Oslo Economics viser at en gjennomsnittlig kostnad per bruker på Frisklivssentralene ligger på mellom 12 – 17 000 kroner for 12 ukers periode.  Til sammenligning er kostnaden per bruker på et treningssenter i privat regi om lag en tiendedel.  Dette tydeliggjør at det er store gevinster å hente på bedre samarbeid mellom offentlig og privat sektor for folkehelsen.

–Senterne har stor kapasitet til å ta imot flere, og ønsker å være en aktør som bidrar aktivt for bedre folkehelse - ikke bare hos dem som trener på eget initiativ, men også blant dem som sliter med å komme i gang og trenger «trening på resept».

–Blant folk som i dag ikke er aktive, oppgir 27 prosent at treningssenter er et aktuelt alternativ dersom de skulle begynne å trene. I aldersgruppen under 40 år er tallet hele 50 prosent. Det viser viktigheten av å ha en gulrot for å komme i gang, avslutter Thidemann.

Treningssenterbransjen 2017 er lagt ved som vedlegg. 

Kontakter

For mer informasjon, kontakt
Anne Thidemann, direktør for Virke Trening, tlf 906 85 048
Hanne Valdø , kommunikasjonsrådgiver i Virke, 970 16 757

Bilder

Dokumenter

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsensgate 90
0230 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene i Norge, og representerer over 21 000 virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. 

Følg saker fra Virke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Virke

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom