Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Snøskredvarslingen redder liv

Del

Totalt de siste to årene har 554 personer svart at de tror de selv eller noen de kjenner unngikk en skredulykke på grunn av snøskredvarslet. Så mest sannsynlig er liv reddet.

Skredvarslingen på varsom.no har nå gjennomført sin fjerde sesong. Det er varslet snøskredfare hver dag i seks måneder i 23 regioner. I tillegg ble det oppstart av varsling av Nordenskiöldland på Svalbard i slutten av januar. Snøskredvarslingen er et samarbeid mellom SVV, MET og NVE.

Kort oppsummering av årets sesong er at snøskredvarslingen brukes av mange og oppleves som et viktig hjelpemiddel i turplanleggingen. Vi har i år hatt nær 170 000 sidevisninger på snøskredvarslene på varsom.no og Facebooksiden «Snøskredvarslingen i Norge» nærmer seg 10 000 likes, forteller Emma Barfod, NVE, gruppeleder i Snøskredvarsling.

-Fremover skal vi jobbe for å gjøre varslene enda bedre, nå flere brukere og fortsette med holdningsskapende arbeid, slik at vi kan redde enda flere liv, sier Barfod. Vi har tro på visjonen om at i skal få oppleve 0 omkomne i snøskred i Norge.

Tilbakemeldingene fra brukerne på varsom.no er entydige positive:

«Varsom.no er til uvurderlig nytte og informasjon for alle toppturgåere som brukes tjenesten, og jeg er overbevist om at det vil skje flere ulykker hvis tjeneste legges ned.»

«Varsom.no bidrar med mycket viktig information för alla som rör sig i fjällen. Att fler vistas i fjäll och natur är en utveckling vi vil se.»

«Jeg har selv ved flere anledninger endret turmål etter å ha lest varselet, og også sett skred der turen opprinnelig var planlagt.»

«Jeg jobber i ambulansetjenesten og har også bidratt til opplæring av nye redningsmenn i forsvaret. Disse benytter varsom.no i morgenbrief for ekstra sikkerhet og forberedelse.»

Brukerundersøkelse I brukerundersøkelsen av årets sesong kom det totalt inn svar fra 429 personer. 

97% tror at snøskredvarslingen har medført at ulykker er unngått. 213 personer har svart konkret at de tror de selv eller noen de kjenner unngikk en skredulykke på grunn av varslet denne vinteren. 51 % sier at de har lært mye av å lese varslet, mens 47 % har lært litt.

98% tror at folks adferd i fjellet er blitt endret.

Mange mener også at varselet har stor verdi for reiselivet, redningspersonell, folk som arbeider i skredterreng og innen utdanning og forskning. Brukerfrekvens Varselet for Tromsø er det mest leste med 200 visninger pr. dag i sesongen; fulgt av Sunnmøre 184 visninger og Sogn 135 visninger og Romsdal 134 visninger. Mest leste varsel på engelsk er Lyngsalpane med 80 visninger fulgt av Tromsø 36 visninger og Lofoten 28 visninger.

De norske og engelske varslene for Nordenskiöld land på Svalbard har hhv. 47 og 27 visninger pr. dag.

Ulykkesregistrering Med unntak av tragedien på Svalbard der 2 personer omkom i hus, har det omkommet 3 personer i snøskred i vinter mot 6 vinteren 2014/2015 og 9 vinteren 2013/2014. I år er det registrert 38 skred med mennesker involvert og det er publisert 9 rapporter fra disse skredene på varsom.no. Største nytteverdi med disse rapportene er i læringsøyemed.

Kontaktinfo: Emma Barfod;   tlf.91306032

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom