Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Snøskredvarslingen med egen side for snøscooter

Del

Snøscooterkjørere og trafikkskoler må nå lære mer om snøskred. Snøskredvarslingen lanserer nå skreddersydd informasjon for snøscooteropplæring på nettstedet varsom.no.

NVE snøskredvarslingen etablerer kunnskapsbase om snøskred og kameratredning for de som kjører snøscooter

- Målet er å få snøscooterkjørere til unngå ulykker i snøskred og bratt terreng. Vi har nå laget informasjonsmateriell om snøskred og kameratredning som er tilpasset snøscootermiljøet og trafikkskoler som driver kjøreopplæring, sier Rune Engeset, leder for Snøskredvarslingen i Norge.

På nettstedet varsom.no publiseres det daglige snøskredvarsler for 21 regioner i Norge og på Svalbard. Men Varsom er også ment å være en kunnskapsbase hvor brukerne kan lære mer om hvordan vurdere skredfare, bruk av sikkerhetsutstyr og hvordan utføre kameratredning. Denne delen av Varsom kalles for Snøskredskolen, selv om dette ikke erstatter et ordinært skredkurs.

- Til nå har mye av Snøskredskolen vært rettet mot skikjørere, som er den gruppen som har hatt flest skredulykker i Norge. Men vi vet at det også er mye ferdsel og ulykker med snøscooter, og vårt mål er å også gi snøscooterkjørere et godt tilbud, påpeker Engeset. 

I trafikkopplæring

I 2017 kom en ny læreplan for de som skal ta scooterlappen. Nytt er et obligatorisk sikkerhetskurs, hvor det settes fokus på å gjøre gode vurderinger før- og underveis på tur. Skredfarevurdering, bruk av snøskredvarsel i turplanleggingen og kunne bruke sikkerhetsutstyr blir dermed obligatorisk kunnskap.

- Snøskredvarslingen har utarbeidet kursmateriell tilpasset den nye læreplanen som trafikkskolene fritt kan laste ned og benytte i opplæringen, forteller Engeset.

Kjøring med snøscooter ventes å øke fremover. Det er i dag omtrent 85 000 registrerte snøskutere i Norge, og hvert år er det om lag 1500 som tar førerkort for snøscooter. Det er også flere kommuner utover Finnmark og Nord-Troms som jobber med å få etablert scooterløyper etter at regjeringen åpnet for dette i 2015.

 Ulovlig kjøring

Men Engeset påpeker at både etablerte snøscootermiljøer og de som skal ta førerkort må være bevisst på de farer man utsetter seg for ved å kjøre i skredterreng. Kunnskap må gå hånd i hånd med gode holdninger.

Det er derfor også rettet fokus mot farene som ulovlig kjøring i bratte fjellsider medfører, det gjennom en informasjonsfilm som viser hvor galt det kan gå ved såkalt «highmarking».

- Som scooterkjører må du forholde deg til snøskredfare noe annerledes enn skikjørere. På scooter dekker du over større områder og det er vanskelig å oppdage typiske faretegn. En snøscooter vil også lettere kunne utløse skred i svake lag lengre ned i snødekket, opplyser Engeset.

Grupper med scooterkjørere som er samlet i skredutløp kan fort bli tatt av skred som utløses av andre i gruppen i bratt terreng. Informasjonsfilmen viser hvor farlig dette kan være.

Kontakt

Jan Arild Hansen 90 41 61 96. Snøskredvarsler i NVE.

Rune Engeset 99 03 88 68. Seksjonssjef i NVE.

Opplæringsmateriell til nedlasting

http://www.varsom.no/snoskredskolen/kursmateriell-og-film/

Snøskred i opplæring skuterlappen. Presentasjon. Kursmateriell for sjåføropplæring klasse S (snøskuter) tilpasset mål for ny læreplan førerkort klasse S.

Teori snøskred og snøskuter. Faktahefte. Teori tilpasset mål og aktuelle lærepunkt for trafikkopplæring, førerkort klasse S.

Snøskred og skuterkjøring. Faktahefte. Gode råd for deg som skal ut på snøskutertur i skredterreng.

Snøskred, varsom og kameratredning. Oppslagsbok om snøskred, bruk av skredvarselet på varsom og kameratredning.

Film. Film om snøskred og scooter.

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom