Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Snøskredvarslingen gir status ved inngangen til vinterferieperioden

Del

Mot helgen vil det i Nord-Norge være skredfare 3-betydelig, ferdsel i skredterreng anbefales ikke. I Sør-Norge ligger faregraden på 2-moderat.

- Ferske og ustabile fokksnøansamlinger er hovedskredproblemet i hele landet, i tillegg til at det finnes svake lag nede i det gamle snødekket. Disse svake lagene er særlig tilstede i de nordligste varslingsområdene, sier varslingsleder for snøskredvarslingen, Birgit Rustad

Nord-Norge: I nord ligger skredfaren for det meste på 3-betydelig. Snøfall torsdag og lokalt mye vind gjennom helgen resulterer i ustabile fokksnøflak i mange heng. Svake lag nede i snødekket kan gi middels store skred. Det er en krevende skredfaresituasjon i Nord-Norge. Ferdsel i skredterreng anbefales ikke.

Sør-Norge: Her ligger faregraden på 2-moderat. En vanlig vintersituasjon med noen heng som kan være ustabile. Skredene forventes ikke å bli store, men de kan bli store nok til å begrave en skiløper. Vær oppmerksom på fersk fokksnø, se etter tegn i snøoverflaten på vindtransportert snø.

- Følge med på varsom.no for daglig oppdatering av snøskredfaren, sier Rustad.

Ved inngangen til vinterferieperioden har snøskredvarslingen laget 11 korte filmer med tips og råde for å unngå snøskred.

Kontaktinformasjon

Varslingsleder snøskredvarslingen, mobil: 48 88 01 00

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom