Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Snøskredvarsler for Nordenskioldland på Svalbard

Del

Onsdag 27. januar utvider snøskredvarslingen tjenesten med daglige regionale varsler for Nordenskiold land på Svalbard. Snøskredvarslingen publiserer varsel om snøskredfare for denne regionen i perioden 28.1-31.5.

- Fra og med i dag er det kommet på plass skredvarsling for hele Nordenskiold land. Ved fare for naturlig utløste skred som kan true bebyggelsen i Longyearbyen  vil NVE gjøre lokale tilleggsvurderinger av denne skredfaren spesielt. Disse vurderingene vil være basert på generelt vær-  og skredvarsel, samt lokalt værvarsel, lokale skredobservasjoner og NVEs kunnskap om skredbaner i Longyeardalen, forteller snøskredvarsler i NVE Odd Arne Mikkelsen.

Longyearbyen lokalstyre har i henhold til beredskapsforskriften ansvaret for sikkerheten til innbyggerne i Longyearbyen. Når det varsles at det er mulighet for  naturlige utløste skred, kontaktes Longyearbyen lokalstyre for vurdering av oppfølgingstiltak. Oppfølging kan være økt overvåkning eller evakuering. Sysselmannen bistår ved behov Longyearbyen lokalstyre til å gjennomføre dette, samt vedtar og iverksetter eventuelt ferdselsforbud.

Ordningen vil evalueres i juni 2016. Varslene publiseres på Varsom hver dag innen kl 16. Snøskredvarselet er en prognose for skredfare de to neste dagene. Snøskredvarslene utarbeides av NVE, basert på en analyse av observasjoner og værprognoser. Observasjonene utføres av observatører fra UNIS og NVE (se regobs.no) og MET leverer værprognosene.

Snøskredvarselet m/kart finner du her:
http://www.varsom.no/Snoskred/Nordenskioldland/

Det vil i inviteres til et åpent informasjonsmøte i Longyearbyen om den nye lokale varslingsordningen for bebyggelsen i Longyearbyen i den nærmeste fremtiden.

Norges vassdrags- og energidirektorat, Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen

Kontaktpersoner

NVE:

Odd Arne Mikkelsen, snøskredvarsler i NVE, mobil: 977 59 345

 

Sysselmannen på Svalbard:               

Sysselmann Kjerstin Askholt, tlf 905 71 326

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom