Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Snøskredfaren påskeaften og 1. påskedag

Del

I de aller fleste varslingsregionene ligger skredfaren fortsatt på 2- moderat og det er lokalt ustabile forhold i fjellet. Unntaket er regionene Hallingdal og Vest-Telemark hvor skredfaren er 1- liten. -Det er all grunn til å lese snøskredvarselet nøye før du legger ut på tur. Så langt har det stort sett gått bra i påsken, men vi har registert at det har gått enkelte skred. De har løsnet enten av seg selv eller av skiløpere sier Tommy Skårholen, vaktleder ved Snøskredvarslingen i NVE.

I høyden er det fersk fokksnø som fører til lokalt ustabile forhold. Problemet finnes i alle varslingsregionene etter at vind har blåst snø inn i leheng, og kan føre til at det løsner tørre flakskred. Under mildværsgrensen og i bratte solvendte sider kan løssnøskred løsne av seg selv. Vær obs på at skavler svekkes av sol og mildvær, hold deg på trygg grunn. Skavlbrudd kan også føre til utløsing av skred i fjellsiden under. I Vest-Finnmark og Jotunheimen gjør vedvarende svake lag situasjonen mer komplisert.

-Noen steder kan vekten av en skiløper være nok til å løse ut skred i fersk fokksnø. Forholdene varierer lokalt så gjør vurderinger av snødekket underveis og ta konservative sporvalg. Vedvarende svake lag er mer utfordrende. I Vest-Finnmark har et kankornlag ligget under bærende skare og fokksnø, men oppvarming av snødekket i bratt solvendt terreng kan føre til at det blir mer aktivt. Det er veldig krevende å forholde seg til. Vedvarende svake lag kan du lese om under Snøskredskolen på varsom.no sier Skårholen.

I Nordenskiöld Land på Svalbard er situasjonen uendret. Det finnes fokksnø i vestvendte leområder som enkelte steder kan løses ut av en enkelt skiløper. Det skal mer til for å løse ut skred i de svake lagene her, men husk at en snøskuter tilfører snødekket stor tilleggsbelastning.

-Gå inn på varsom.no og les skredvarslet nøye. Sett deg inn i skredproblemene og ferdselsrådene, og bruk det aktivt i planleggingen av turen. Husk også at faregrad 1- liten ikke er det samme som at det ikke kan gå skred. Små skred kan få store konsekvenser nær terrengfeller og i eksponert terreng, sier Skårholen.

Kort informasjon om hvordan snøskredvarslingen jobber, og når vi publiserer varsler:

Varslingsleder svarer på pressehenvendelser, telefon 488 80 100.

Tidspunkt for intervju:
09.00 – 11.00
13.00 – 14.00

Om det er stor pågang kan også NVEs pressetelefon benyttes, telefon 489 97 667.

Skredvarselet publiseres daglig innen klokken 16.00.

Om det meldes faregrad 4 eller høyere publiseres det før 14.00

Om varselet: 
Det publiseres daglige varsel for 21 varslingsregioner i Norge. 
Varselet inneholder prognose for to dager frem i tid når det publiseres.

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom