Snöball Film

Snöball lager science fiction om klimakrisen i år 2060

Del

Produksjonsselskapet Snöball lager en oppfølger av suksessfilmen «Fuck Fossils» - En film om de grusomme klimaprognosene vi står overfor hvis vi ikke handler nå.

Produksjonsselskapet Snöball skal produsere en fremtidsfilm om hvordan livet vårt vil være i år 2060. Fortellingen tar utgangspunkt i de dystre prognosene for klimaet vårt, der stadig færre tror vi vil greie å nå FNs klimamål. Klimaendringene skaper en ramme for handlingen i kortfilmen hvor to unge norske aktivister er ute i verden og hjelper strømmer av klimaflyktninger. Klimaendringene skaper uventede problemer for både flyktninger og de unge hjelperne. Filmen har som mål å berøre og engasjere unge.  

Snöball hadde i 2017 stor suksess med «Fuck Fossils - en fremtid du ikke vil ha», en dramatisert kortfilm for ungdom, som beskrev en hverdag i Oslo i år 2050 i lys av klimaendringene. Denne filmen fikk stor oppmerksomhet over hele verden, og det var ikke bare ungdom som la merke til den. President Macron i Frankrike og FNs generalsekretær inviterte filmskaperne til å delta i klimatoppmøtet «One Planet Summit», i Paris i desember 2017. Det dystre bakteppet for invitasjonen var at verden ser ut til å bevege seg i en mer alvorlig retning. 

Snöball har mottatt støtte fra Forskningsrådet til å lage en oppfølger, som visualiserer hvilke konsekvenser livene våre vil få, om vi ikke greier å nå FNs tograders mål. En svært alvorlig konsekvens kan være at temperaturøkningen utløser selvforsterkende mekanismer i naturen. Dette er såkalte tilbakekoblingsmekanismer som driver temperaturen ukontrollerbart oppover. 

Filmens regissør Marianne Kleven forteller at handlingen i filmen vil bli basert på rapporten «En framtid vi ikke vil ha», forfattet av Thomas Cottis. Her beskrives blant annet den globale temperaturstigningens innvirkning på dyre- og plantelivet, vann og matforsyning, infrastruktur, flom, jordskred og ikke minst levekårene rundt om på kloden. Store ubeboelige områder vil skape milliarder av klimaflyktninger, noe som vil påvirke oss alle. President Macron presiserte under klimatoppmøtet i desember at vi nå står på kanten av stupet, og at vi må akselerere vår felles innsats. Det finnes ingen plan B, fordi vi har ingen planet B. Kleven forteller at filmen vil prøve å skape bevissthet hos unge om hva vi kunne gjort i vår tid og hvor mye som står på spill, ved å kikke inn i fremtiden. Målet er å gjøre ungdommen oppmerksom på at det fortsatt er tid, men at vi må handle nå!

Produksjonsselskapet Snöball hadde stor suksess med kortfilmen Fuck Fossils, som er en kortfilm om klimakrisene vi står overfor i år 2050.
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Snöball Film

Snöball Film
Snöball Film
Grev Wedels plass 4
0151 Oslo

http://www.snoball.no

Snöball er et prisbelønnet produksjonsselskap som eies av Forlagshuset Aschehoug. Vi er lidenskapelig opptatt av historiefortelling, og skaper digitale opplevelser gjennom film.

Vi er en engasjert gjeng med bred erfaring innen film, kommunikasjon og sosiale medier. Vår jobb er å trekke ut essensen av det din bedrift, varemerke, organisasjon eller institusjon skal formidle. Vi er faktisk eksperter på enkel formidling av komplisert innhold, og ofte koker vi ned hundrevis av forskningssider til noen få minutters film! Vi ser at bruk av film som kommunikasjonsvirkemiddel er den formen for innhold som engasjerer mest og har størst påvirkningskraft, uansett formål. Skap større verdi i kommunikasjonen din, gjennom film. Vi hjelper deg gjerne å formidle ditt budskap!

Vi skaper ideer og manus, basert på den gode dialogen og informasjonen vi får fra dere. Utifra dette utformer vi spennende produksjoner eller kampanjer, gjerne kvalitetssikret av fokusgrupper utenfor huset.

Snöball har 15 ansatte og dekker behov som produsent, regissør, utviklere, klippere, grafisk designere og produksjonsledere.