NBBL - Norske Boligbyggelag

Smått med bolignyheter for ungdom i statsbudsjettet

Del

Selv om de helt store godbitene glimrer med sitt fravær, er det enkelte positive boligtiltak for ungdom i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Ikke minst gjelder dette studentboliger, der det nå er godt håp om mer nybygging.

Foto: Nadia Frantsen
Foto: Nadia Frantsen

Studentboliger styrkes

Tilskuddssatsene til bygging av studentboliger justeres ytterligere opp i regjeringens budsjettforslag, etter at disse ble økt kraftig i revidert budsjett for inneværende år. De siste årene har det vært vanskelig å få igangsatt det antallet studentboliger det er avsatt midler til, fordi kostnadsrammer og tilskuddssatsen har vært for lave. Når dette nå er rettet opp, er det derfor grunn til å håpe at målsetningen om å bygge 2.200 nye studentboliger i 2019 vil bli nådd.

Startlån prioriteres

Selv om Husbankens lånerammer også i budsjettforslaget for 2019 foreslås redusert med én milliard, presiseres det likevel i budsjettforslaget at startlån skal prioriteres innenfor denne lånerammen. Denne prioriteringen vil i første rekke komme unge som er vanskeligstilte på boligmarkedet til gode, og særlig da unge barnefamilier. Noen utvidelse av målgruppen for startlån slik NBBL har bedt om varsler regjeringen ikke. Det informeres imidlertid om at det nå er flere som får startlån til å fullfinansiere boligkjøpet. Konsekvensen er at gjennomsnittlig beløp gitt som startlån i 2017 økte med om lag 240.000, til 1.226.000 kroner.

Leie-til-eie i regi av Husbanken

I statsbudsjettet signaliserer regjeringen også at leie-til-eie-modeller skal tas i bruk over hele landet, som et ledd i innsatsen for å sikre at flere skal kunne eie sin egen bolig. Dette er et arbeid Husbanken gis klar melding om å prioritere. Budsjettet inneholder imidlertid ingenting om leie-til-eie-prosjektene som gjennomføres i regi av boligbyggelagene.

Ingen BSU-endring

Det foreslås ikke endringer i BSU-ordningen. Dermed blir både maksimalt sparebeløp på 300.000 og maksimalt årlig sparebeløp på 25.000 liggende fast.

NBBL har ved flere anledninger foreslått en bedre og mer spisset BSU-ordning, ved at den forbeholdes førstegangskjøpere. Da vil også både årlig og samlet sparebeløp kunne økes uten at ordningen blir dyrere for staten.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Nadia Frantsen
Foto: Nadia Frantsen
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 41 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene har 1.020.000 medlemmer og forvalter omlag 510.000 boliger i over 12.700 boligselskap over hele landet.

Følg saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Presseinvitasjon til NBBLs boligpolitiske konferanse 13. juni11.6.2019 10:59:19 CESTPresseinvitasjon

Hva ligger i begrepet om en sosial og økonomisk bærekraftig boligpolitikk? På årets boligpolitiske konferanse er temaet bærekraftig boligpolitikk, og vi skal stille noen fundamentale spørsmål rundt dette. Svarene på disse vil kunne si oss om norsk økonomi og næringsliv er klare for omstillingen vi står ovenfor når det kommer til fremtidens boligbehov og -marked, teknologi, klima og miljø.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom