UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Slik skal ordforrådet til barn med Down syndrom økes

Del

21.mars er Verdensdagen for Down syndrom. Forskere ved UiO jobber med innovative tiltak som øker ordforrådet til barn med Down syndrom.

Det vil hjelpe barna til å kunne si «hvordan har du det…», «skal vi…», «jeg vil…/jeg vil ikke …», «jeg er glad i deg…».Tiltaket forskerne jobber med er også forventet å ha effekt for andre elevgrupper som for eksempel barn med språkvansker og tospråklige barn.

The Down syndrome LanguagePlus-project (DSL+) arrangerer 21.mars 2017 seminar og utstilling på Notodden der bildebøker som benyttes for stimulering av elevenes ordforråd presenteres.

- I dagens samfunn er det viktig å avlive myter om syndromet og samtidig spre kunnskap. Seminaret og utstillingen på Notodden denne dagen har til hensikt å spre forskningsbasert kunnskap som er viktig både for de som har Down syndrom, for deres foreldre/pårørende og også deres pedagoger/lærere/barnehagelærere/spesialpedagoger.

Om seminaret: http://www.uv.uio.no/isp/om/aktuelt/arrangementer/dsl-seminar-om-digitale-bildeboker-og-pedagogiske.html

Godt ordforråd er essensielt

Ordforråd er viktig for å kunne uttrykke egne meninger, ønsker og følelser. Dessuten er det nær sammenheng mellom barns ordforråd og utvikling på andre områder, som f.eks. evnen til å bruke setninger og grammatikk.

Ordforrådet påvirker også tilegnelse av leseferdighet, sosial kompetanse og ikke minst kvaliteten på inkluderingen som elevene opplever i skolen.

– Ordforrådet er svært essensielt både i seg selv og for elevenes opplevelse av mestring og livskvalitet, sier førsteamanuensis Kari-Anne Bottegaard Næss.

Endring i språk- og leseopplæring for barn med Down syndrom

Tidligere trodde man at elever med Down syndrom hadde godt ordforråd, og man prioriterte derfor kanskje annet innhold og andre aktiviteter i opplæringen.

- Forskningen vår viser at rundt 1/3 del av elevene med Down syndrom ikke får stimulert ordforrådet daglig i skolen.

Forskerne har nå utviklet en app skal hjelpe førsteklasseelever med Down syndrom til systematisk arbeid med ordforrådet.

- Målet med tiltaket er å øke antall ord barna kan og øke kvaliteten på ordkunnskapen deres, samt oppnå en overføringseffekt til språkferdigheter generelt og til senere leseferdighet.

Få år tilbake fikk elever med Down syndrom sjelden leseopplæring fordi man ikke hadde forventninger til at de kunne lære å lese. I dag vet vi imidlertid at en stor andel lærer å lese, og at det er eksempler på elver som teknisk leser like godt som medelever i klassen sin.

Om Verdensdagen for Down syndrom

Datoen for Verdensdagen for Down syndrom 21. mars henspiller på triosomi 21, eller 3 av kromosompar 21 og dagen har til hensikt å spre kunnskap om diagnosen. Dagen markeres på ulike måter rundt om i verden. European Down syndrome Association har laget en informasjonsserie bestående av 21 bilder av personer med Down syndrom som forteller hvordan de deltar i samfunnet, hva som er deres håp og drømmer for fremtiden.

Foto vedlagt kan benyttes i saker tilknyttet denne pressemeldingen. Foto: Shane Colvin/Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO. 

Mer informasjon:

http://www.uv.uio.no/isp/om/aktuelt/arrangementer/dsl-seminar-om-digitale-bildeboker-og-pedagogiske.html

Blogg:

http://dslplusproject.blogspot.no/

Nøkkelord

Kontakter

Kari-Anne Bottegaard NæssFørsteamanuensis

92240741

Bilder

Om UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Postboks 1161 Blindern
0318 Oslo

22 85 82 76http://www.uv.uio.no

Følg saker fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom