Frende Forsikring

Slik sikrer du deg mot flom

Del

Med stigende temperatur og økt snøsmelting varsles det økt flomfare i seks fylker.

Gult varsel kan bety lokale oversvømmelser eller erosjonsskader på grunn av raskt økende vannføring i bekker og småelver. Her fra tidligere flom i Trysil. Foto: Mads Notkevich, Frende.
Gult varsel kan bety lokale oversvømmelser eller erosjonsskader på grunn av raskt økende vannføring i bekker og småelver. Her fra tidligere flom i Trysil. Foto: Mads Notkevich, Frende.

NVE har sendt ut flomvarsel for Oppland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag på grunn av intens snøsmelting de neste dagene. Varselet er gult, som kan bety lokale oversvømmelser eller erosjonsskader på grunn av raskt økende vannføring i bekker og småelver. Det er også ventet stor vannføring og høyere vannstand enn normalt for årstiden.

Oppskrift på flom
- Erfaringsmessig er varme, sammen med nedbør og snøsmelting oppskriften på flom, sier Heidi Tofterå Slettemoen, som er kommunikasjonssjef i Frende Forsikring.

Værforholdene under snøsmeltingen er helt avgjørende for hvordan en vårflom utvikler seg. Kommer det regn øker risikoen betydelig.

- Smeltevannet når vassdrag som er mettet av vann fra før. Ofte skal det små nivåendringer til, for å gi store flomskader, sier Slettemoen. Mange steder stiger også grunnvannet betraktelig når flommen kommer.

Enkle tiltak
I flomutsatte områder gjør befolkningen mye selv, for å sikre verdiene sine når flomvarselet kommer.

- Selv kan du sørge for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide. Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet, sier Slettemoen. Hun anbefaler også å rydde hage og tomt for alt som kan bli tatt av flomvannet, og å holde dører og vinduer til kjelleren lukket.

- Veigrøfter og stikkrenner går ofte helt eller delvis tette på grunn av kvister og annen tilgroing, og fordi rister foran inntak ikke blir rensket opp. Her har lokal beredskapsmyndighet, og hver enkelt forsikringstaker et ansvar for å begrense skade, sier hun. 

Er beredt
Flomskader er arbeidskrevende for forsikringsselskapene, som har forberedt både takstfolk og skadeapparat.

- For kundene er det viktig at noen kommer så fort som mulig, for å berolige dem og gi dem råd, og dokumentere skadene. Slik vet de at vi er i gang med skadebehandlingen, forteller Slettemoen i Frende.

Store utbetalinger
Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Det siste store flomåret registrerte Norsk Naturskadepool 6900 skader og utbetalte 940 millioner i erstatninger. Dette var i 1995.Etter flommen på Østlandet i 2007 betalte forsikringsselskapene og Statens naturskadefond ut til sammen 152,5 millioner kroner i erstatning. Fra 2016 viser naturskadestatistikken 802 meldte flomskader og erstatninger på nær 71 millioner kroner. 

– I et flomutsatt område kan prisene på forsikring gå opp, fordi risikoen for at du opplever skader er så høy, sier Slettemoen i Frende.

 

Gode råd ved flomfare

  1. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring!
  2. Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
  3. Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
  4. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
  5. Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet.
  6. Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann.
  7. Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
  8. Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
  9. Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor hendelse kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
  10. Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

Gode råd ved flom

1. Gjør det du kan for å begrense skaden.

2. Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt.

3. Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.

4. Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen.

5. Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.

6. Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.

7. Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.

8. Rydd slam og gjør rent.

9. Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.

10. Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømt - vurderes først uttørking før eventuell riving.

11. Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.

12. Bygninger som står i fare for å "flyte opp" må forankres, evt. må kjeller fylles med vann.

Kilde: Finans Norge og Norsk Naturskadepool

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Gult varsel kan bety lokale oversvømmelser eller erosjonsskader på grunn av raskt økende vannføring i bekker og småelver. Her fra tidligere flom i Trysil. Foto: Mads Notkevich, Frende.
Gult varsel kan bety lokale oversvømmelser eller erosjonsskader på grunn av raskt økende vannføring i bekker og småelver. Her fra tidligere flom i Trysil. Foto: Mads Notkevich, Frende.
Last ned bilde

Lenker

Om Frende Forsikring

Frende Forsikring
Frende Forsikring
Postboks 7335
5020 Bergen

55 15 36 00https://www.frende.no

Helnorske Frende Forsikring eies av 15 lokale sparebanker. Gjennom eierbankene og egne salgssentre er Frende representert fra Lindesnes i sør til Tromsø i nord. Hovedkontoret ligger i Bergen, hvor vi har 200 ansatte og over 200.000 privat- og bedriftskunder med forsikringsløsninger innen skade- og livsforsikring over hele landet.