EPS-foreningen – en bransjegruppe i Norsk Industri

Slik kan du bidra til å stoppe plastproblemet

Del

Aldri før har vi produsert så mye søppel som nå. Om ikke utviklingen snur, risikerer vi at havene, naturen, maten, vannet og luften vår blir forurenset. En norsk industriforening utfordrer forbrukerne og kommunene til å være med på løsningen.

Norge gjenvinner mindre
I fjor ble 880 000 tonn med avfall fra husholdningene gjenvunnet. Det betyr for eksempel at plastavfallet ditt går til å lage ny plast, eller at matavfallet ditt går til å produsere ny energi.

De siste årene har imidlertid andelen av avfallet vårt som gjenvinnes gått ned, stikk i strid med nasjonale målsetninger. Norge kan bedre, og nettopp forbrukerne selv spiller en nøkkelrolle. Det mener Jan Erik Engebretsen som leder EPS-foreningen, en bransjegruppe i Norsk Industri som organiserer bedriftene som produserer og gjenvinner ekspandert polystyren (EPS, på folkemunne kalt isopor).

– Kildesortering av plast er viktig fordi det reduserer behovet for å produsere ny plast av olje. Om du som forbruker gjenvinner 1 kg plast, så sparer du 2 kg olje og 1,5-2 kg Co2-utslipp, sier Engebretsen.

Restavfallet er versting
Det meste av det vi kaster i restavfallet er verdifulle ressurser som kunne vært brukt om vi hadde sortert avfallet riktig. Omtrent 2/3-deler av det forbrukerne kaster i restavfallet hører hjemme andre steder.

Gjennomsnittsnordmannen kaster hvert år 14,5 kg plast, 11,5 kg papp og papir, 7,6 kg tekstil og 46 kg mat i restavfallet. Når avfall sorteres feil, går vi glipp av muligheten til at ressursene heller gjenvinnes eller gjenbrukes, mener Engebretsen.

– Det er mennesker som forsøpler, ikke plasten. Vi kan alle bli miljøhelten i våre egne liv ved å sortere avfallet vårt bedre. Ved å sortere avfallet vårt riktig kan hver og en av oss bidra til å løse problemene med plast og forurensing, fortsetter Engebretsen.

Kommunene må på banen
Det er kommunene som har ansvaret for avfallshåndteringen, og derfor er det også store forskjeller på avfallshåndteringen rundt om i landet. 120 kommuner har for eksempel ikke sortering av matavfall, slik at dette avfallet mest sannsynlig går til forbrenning. Derfor har også regjeringen varslet at det blir obligatorisk å sortere matavfall og plastavfall.

– I store deler av landet er avfallshåndteringen for dårlig. Vi utfordrer kommunene til å få på plass bedre ordninger for å håndtere avfall, særlig avfall som egner seg for gjenvinning, som for eksempel plast og EPS (isopor). Vi trenger flere på laget for bedre avfallshåndtering, avslutter Engebretsen.

For mer informasjon – kontakt:

Jan Erik Engebretsen
Leder, EPS-foreningen – en bransjegruppe i Norsk Industri
Tlf.: 950 64 277
E-post: Jan-Erik.Engebretsen@jackon.no

Om EPS-foreningen – en bransjegruppe i Norsk Industri

EPS-foreningen – en bransjegruppe i Norsk Industri
EPS-foreningen – en bransjegruppe i Norsk Industri
Middelthunsgate 27
0368 Oslo

23 08 88 00http://www.norskindustri.no

Om EPS-foreningen
EPS-foreningen jobber for å øke kunnskapen om EPS-produkter og om virksomheter som produserer EPS-produkter. En viktig del av dette arbeidet er å sikre gode og miljøvennlige retur- og gjenvinningsordninger for EPS. Foreningen jobber for å fremskaffe og kommunisere pålitelig og saklig informasjon om EPS, foreningens virksomhet, produktegenskaper, prøve- og målemetoder for produktegenskapene mm. Foreningen er også en pådriver for å øke kunnskapen gjennom informasjonsvirksomhet i skoleverket. EPS-foreningen består av foretak som produserer og leverer EPS-produkter og er en bransjegruppe i Norsk Industri, som igjen er en del av NHO.

Følg saker fra EPS-foreningen – en bransjegruppe i Norsk Industri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra EPS-foreningen – en bransjegruppe i Norsk Industri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.