Innovasjon Norge

Slik kan bedrifter fra Sogn og Fjordane koblast med internasjonale kunder

Del

Saman med næringslivet har Innovasjon Norge lansert The Explorer - populært kalla eit Tinder for næringslivet som skal auke norsk eksport. I dag presenterte lokalt næringsliv kvifor dette er eit viktig initiativ då Innovasjon Norge holdt Innovasjonstalen 2018 i Sogndal.

-The Explorer gjev oss mulegheita til å vise fram lokale og grønare løysningar til heile verda på ein effektiv og enkel måte. Tenesta er for løysningar som går på tvers av næringar, kompetanseområde og regionarno er det opp til bedrifter i vår region å registrere sine løysingar for å vise fram alt det vi på Vestlandet kan tilby, sier avdelingsleiar for Innovasjon Norge i Sogndal Kristine Timberlid.  

The Explorer er eit av Innovasjon Norge og næringslivet sine svar på regjeringa sitt oppdrag om å profilere norske, grøne løysningar.

Norsk industri og næringsliv leverer konkurransedyktige produkt og teneste, og internasjonale undersøkingar viser at Norge blir kjenneteikna av høgteknologiske prototypar og berekraftigeløysningar. Men det er ikke alltid like lett for norske bedrifter å kjempe om merksemda i den internasjonale marknaden. 

Sogn og Fjordane registrert med fleire løysningar
Det er allereie tre bedrifter fra Sogn og Fjordane som er registrert i The Explorer, Tibber AS, Brødrene Aa AS og Sogn Aqua AS.

- Vi er stolte over at vårt anlegg på Høyanger Sørside er med som dei første industriløysingane i The Explorer, seier Jan Arne Brekke i Sogn Aqua. Dette er eit kvalitetesstempel på det arbeidet vi gjer og viktig for vår vidare satsing mot utlandet. 

Det digitale utstillingsvinduet er ein av fleireaktivitetar i den nasjonale eksportsatsinga Merkevaren Norge. Internasjonale investeringer i Norge bidreg også til å auke norsk eksport, og bidreg til vekst i regionen.  

I Sogn og Fjordane har fleire av dei store flaggskipa våre innslag av utanlandskeigarskaputan at det har satt einstoppar for vidare investering eller satsing, til dømes Loen Skylift ellerNTP Avery Dennisson i Gaupne. 

Sogn Aqua har også fått inn utanlandskeeigarskap og seier dette i all hovudsak har vore positivt. - Dei utanlandskeeigarane er krevande, men det bidreg til å profesjonalisere oss, seier Brekke.  

Fakta om The Explorer
https://www.theexplorer.no/ åpnet for registreringer 31.mai.

  • The Explorer skal bli en eksportkanal hvor utenlandske bedrifter som trenger løsninger, og norske bedrifter som har løsninger, kobles. 
  • Den blir samtidig et utstillingsvindu for et internasjonalt marked som bygger opp under Norge som en ledende nasjon innen utvikling av grønne løsninger. I tillegg skal den inneholde verktøy og historier om Norge og norsk næringsliv som kan brukes overfor internasjonale kunder, presse og andre målgrupper. 
  • Alle bedrifter og næringer med grønne løsninger kan registrere seg i basen. De må svare ut tre kriterier: God forretningsskikk, at løsningen er grønn, og hvilke bærekraftsmål den bidrar til å løse. I tillegg bør løsningen være skalerbar.
  • Det er en redaksjon som kvalitetssikrer alle løsningene før de publiseres på The Explorer. Det koster ingenting å registrere løsninger. 
  • Innovasjon Norge leder eksportsatsingen. Konsept, utforming samt kriterier for innhold og bedriftsdeltakelse er utformet i dialog med næringslivet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. 
  • Et strategisk råd er opprettet, bestående av representanter fra Equinor, Yara, Statkraft, DNB, DNV GL, NHO, LO, Abelia, Norge 203040, Norges sjømatråd, Virke, Norges Rederiforbund, Miljødirektoratet, Finans Norge, GCE Blue Maritime Cluster, Fostech AS, Grieg Group, X Four-10, Zero, Klima- og miljødepartementet, Nærings - og fiskeridepartementet, og Innovasjon Norge. 

Nøkkelord

Kontakter

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom