Gabler

Slik får offentlig ansatte god pensjonstilværelse

Del

Guide til god pensjon

Av: Ernst Hagen, Investment Manager
Av: Ernst Hagen, Investment Manager

Det er 3 mulige løsninger: Stå i jobb etter 67, spar selv, eller aksepter lavere pensjon. (Eller en kombinasjon av disse). Her er en trinnvis guide for å finne din løsning:

1: Finn først ut hvor mye du taper.

2: Se hvor mye lengre du må jobbe for å opprettholde 66% av lønnen.

3: Se hvor mye du må spare for å opprettholde 66% av lønnen.

Eksempel: Er du 49 år og tjener 500.000, viser tabell 1 at du taper 8,8% eller 44.000. For å kompenser med å arbeide lengre, viser tabell 2 at du må arbeide 18 måneder ekstra. Alternativt kan du ifølge tabell 3 spare 0,34% eller kr. 1.700 hver måned med middels risiko.

Hvor mye taper du?
Her er en tabell som viser ditt pensjonsnivå i prosent av lønn og tap når pensjonen blir levealdersjustert.

Tabell 1: Pensjonsnivå for offentlig ansatte etter pensjonsreformen og tap i prosent av lønn.

1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979
Sum
pensjon
60,1% 59,3% 58,5% 57,9% 57,2% 56,6% 55,9% 55,4% 54,7% 54,1% 53,6%
Tap 5,9% 6,7% 7,5% 8,1% 8,8% 9,4% 10,1% 10,6% 11,3% 11,9% 12,4%

Et lektorektepar er født i henholdsvis desember 1958 og januar 1959. De tjener begge 500.000 og begge har arbeidet i kommunen hele sitt liv. Den «heldige» som er født i desember 1958 får 66% av lønnen i pensjon, mens ektefellen får 5,9% mindre. Det gir 29.500 i lavere årlig pensjon for samme yrkeskarriere på grunn av «feil» fødselsår.

Hvor lenge må du jobbe ekstra
Hvis du ikke vil akseptere lavere pensjon, kan du stå lenger i jobb. Tabellen viser hvor mange måneder ekstra du må jobbe. Det vil gi mer i pensjon fra NAV (Folketrygd), men ikke nødvendigvis mer i fra pensjonen fra arbeidsgiver fordi her er maks opptjeningstid fram til 67 år. Det er i dag derfor ikke mulig for offentlig ansatte å øke pensjonen sin fra arbeidsgiver ved å stå lengre i jobb. (Du får ikke ekstra opptjening ut over 30 års opptjening). Dette er et av de områdene innenfor offentlig pensjon hvor det kan bli endringer og vi har valgt å forutsette at det vil bli mulig i fremtiden også å få økt pensjon for offentlig ansatte ved å arbeide lengre. Det er et av hovedprinsippene i pensjonsreformen.

Tabell2: Hvor mange måneder du må jobbe etter 67 år for å få ca. 66% av lønn.

1959

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

10 mnd.

12 mnd.

14 mnd.

16 mnd.

18 mnd.

20 mnd.

22 mnd.

24 mnd.

26 mnd.

28 mnd.

30 mnd.

Hvor mye må du spare selv
Du kan selv spare opp kapital til å dekke tapet de første 10 årene som pensjonist. Hvor mye du må spare avhenger av hvilken risiko du ønsker å ta og hvilken avkastning du faktisk får. Det er vanskelig å spå om fremtidig avkastning, men basert på forutsetninger kan vi finne et omtrentlig sparebeløp.Vi har antatt at sparing med lav risiko gir 1% avkastning ut over inflasjonen. Det vil typisk være obligasjoner og en mindre andel aksjer. Middels risiko gir 2,5% realavkastning og vil inneholde en aksjeandel på 30-50% av sparingen. Aksjefondssparing kan gi 4% realavkastning. Tabellen viser månedlig sparing i prosent av årslønnen. Når man er blitt 67 år forutsettes at sparebeløpet står plassert til lav risiko og gir avkastning lik inflasjonen. Eks: Du er født i 1971 og tjener 500.000 og ønsker å spare med middels risiko. Da må du spare 0,31% av årslønnen hver måned. Det gir kr 1,550 i månedlig sparing. Dersom sparingen faktisk gir 2,5% avkastning ut over inflasjonen vil du kunne opprettholde et pensjonsnivå på 66% av lønnen fra 67 år til 77 år.

Tabell 3: Nødvendig månedlig sparing i prosent av årslønn for å opprettholde 66% av lønn med ulike risikopreferanser.

1959

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

Tap

5,9%

6,7%

7,5%

8,1%

8,8%

9,4%

10,1%

10,6%

11,3%

11,9%

12,4%

Lav

0,47%

0,45%

0,42%

0,40%

0,38%

0,36%

0,35%

0,34%

0,33%

0,32%

0,31%

Midd.

0,45%

0,42%

0,39%

0,36%

0,34%

0,32%

0,31%

0,29%

0,28%

0,27%

0,26%

Høy

0,42%

0.39%

0,36%

0,33%

0,31%

0,29%

0,27%

0,25%

0,24%

0,23%

0,21%

 Ja takk, alle deler
Løsningene kan selvsagt kombineres: Du kan akseptere en viss reduksjon i pensjonsinntekten samtidig som du kan stå litt lenger, og i tillegg spare noe selv. Du finner din egen løsning ved først å se hvor mye du må spare for å kompensere fullt for levealdersjusteringen. Hvis du må spare kr. 1.550 som i eksempelet ovenfor og bare har råd til å spare 50%. dvs. kr.775, har du 50% igjen å kompensere ved å stå lenger. Det gir 50% av antall måneder i tabell 2 for å kompensere fullt ut. Alternativt må du akseptere 50% av tapet i tabell 1. Her er årlig tap estimert til kr. 50.500 (10,1% av årslønnen på 500.000), slik at tapet du må akseptere blir kr. 25.250.

Forutsetninger
Alle vurderinger for fremtiden har store usikkerhetsfaktorer som må vurderes. Det er vanskelig å lage enkle beregninger som skal ivareta alle eventualiteter. Her er noen forhold som gjør at beregningene er usikre:

 • Levealdersjustering: Fordi vi lever lengre skal pensjonen reduseres med forventet økt levetid sett i forhold til de som ble 67 år da pensjonsreformen kom i 2011. Hvis du antas å leve 10% lengre som pensjonist enn de som er født i 1944, skal du ha ca. 10% lavere pensjon. Faktisk levealdersjustering for den enkelte fastsettes når man er 61 år.
 • Samordningsregler: Som offentlig ansatt får du pensjon fra både NAV og din arbeidsgiver. Disse skal samordnes slik at samlet pensjon blir som avtalt. Selv om det er vedtatt at offentlige pensjoner skal levealdersjusteres, er reglene om hvordan det skal gjennomføres i praksis, ennå ikke vedtatt.
 • Forutsetninger som må hensyntas:
  • Pensjonsordningene for offentlig ansatte vil sannsynligvis bli endret. Det er utarbeidet en rapport om offentlig pensjon i des. 2015. Når endringene vil skje og hva de innebærer, er vanskelig å vurdere.
  • Det er forutsatt full opptjeningstid. Dersom du ikke vil ha full opptjeningstid ved pensjonsalder, vil pensjonene fra arbeidsgivers ordninger være lavere, mens folketrygden fra NAV ikke blir påvirket av opptjeningstid som offentlig ansatt. Reglene om opptjeningstid kan også endres.
  • NAV-pensjonen vil etter pensjonsreformen være annerledes enn etter gammelt regelverk. Dermed kan faktisk NAV-pensjon være ulik den som er tatt med i beregningene i tabell 1.
  • Pensjoner som utbetales øker ikke i takt med inflasjon/lønnsvekst. Hvert år skjer en underregulering på 0,75% slik at man hvert år sakker akterut som pensjonist. Beregningene tar ikke hensyn til underreguleringen.
  • Skatt: Det er ikke tatt hensyn til skatt. For egen sparing blir det kun skatt på avkastningen slik at man sitter igjen med mer netto fra egen sparing enn fra pensjoner idet disse blir beskattet som personinntekt.

Produkter
Det er mange måter å spare selv. De fleste bankene og forsikringsselskapene har enkle og greie pensjonsspareløsninger. Det er gjerne løsninger hvor du kan velge ulike aksjeandeler i sparingen. Samtidig kan du endre aksjeandelen underveis og reduserer den når du er pensjonist. Skatt skal du først betale når du tar pengene ut. Slike løsninger er ikke bundet til pensjonsformål: du kan når som helst ta ut penger hvis du må bruke dem.

Kontakter

Bilder

Av: Ernst Hagen, Investment Manager
Av: Ernst Hagen, Investment Manager
Last ned bilde

Dokumenter

Om Gabler

Gabler
Gabler
Henrik Ibsens gate 100
0255 Oslo

24 13 07 00http://www.gabler.no

Gabler leverer resultater og skaper muligheter gjennom vår kompetanse innen pensjon, investering og forsikring.

Gabler er en kompetansebedrift innen områdene pensjon, investeringer og forsikring. Våre kunder består av rundt 60 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper. Fra starten i 1988 har vi vokst til over 115 ansatte, har over 200 millioner kroner i omsetning og leverer gode resultater for både kunde og eiere.

Følg saker fra Gabler

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Gabler på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Gabler

Grønne investeringer: Keiserens nye klær eller godt tiltak?6.3.2017 14:05Aktuelt

Gabler er skeptisk til en del av markedsføringen av grønne investeringer. Samtidig arbeider vi hardt for bærekraftige investeringer, og vi mener at vi har oppnådd gode resultater av innsatsen. Gabler har vært pådriver for at allerede etablerte dyktige kapitalforvaltere skal starte fond som skal følge ekskluderingslisten til Oljefondet. Det er nå plassert mange milliarder i disse fondene. Vi mener denne metode gir mest bærekraft i forhold til innsatsen, og samtidig bedre avkastning. Ekskluderingsmetoden Statens Pensjonsfond Utland (SPU) har utviklet sin metode for etiske og miljømessige investeringer. Den er anerkjent og gir resultater. Den er også målbar og således et godt verktøy. Spesielt nå blir den miljømessige effekten god fordi industrielt kull er kommet på ekskluderingslisten. Ekskludering kan synes som en passiv tilnærming, men etikkrådet som utarbeider ekskluderingslisten arbeider svært aktivt og gjør mye «usynlig» arbeid. Ekskludering er siste utvei når andre virkemidler har

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom