Virke

Skuffende om historiske pensjonskostnader for ideell sektor

Del

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å etablere en rettighetsbasert tilskuddsordning til dekning av historiske pensjonskostnader for ideelle, men innretningen er fortsatt alt for dårlig. -Vi er skuffet over at skjæringspunktet settes til til 2010, sier direktør i Virke ideell og frivillighet, Inger Helene Venås.

Inger Helene Venås, direktør i Virke ideell og frivillighet
Inger Helene Venås, direktør i Virke ideell og frivillighet

Virke ideell og frivillighet mener forslaget bygger på en prinsipiell tilnærming om at dette er utgifter det offentlige bør bære, og at løsningen da også bør treffe ideells sektors reelle kostander.

- Vi er skuffet over at skjæringspunktet settes til til 2010. Dette er ikke en fullgod løsning. Det er avgjørende viktig for en sterk ideell sektor at den endelig kan få en avklaring på hvordan staten vil løse dette på en treffende og god måte, sier Venås.

- Det er også verdt å merke at KLP har sagt det vil medføre «henimot uoverstigelige praktiske problemer» å lage den type skille, sier hun.

Stortinget bør finne løsninger som ivaretar hele ideell sektor

Regjeringen legger kun opp til å dekke utgifter innen statlige spesialisthelsetjenester og barneverntjenester.

- Stortinget må merke seg at det gjenstår å finne løsninger som ivaretar hele ideell sektor. Det gjelder andre bransjer som leverer tjenester etter avtale med staten som for eksempel utdanning. Det må også finnes løsninger for ideelle aktører som har levert tjenester til lavere forvaltningsnivå. De samme prinsippene om at dette er et offentlig ansvar slår inn også her, noe Hippe-utvalget også pekte på i sin utredning, sier Venås.

Virke har i over ti år pekt på at det må finnes gode og treffende løsninger for å sikre en levedyktig ideell sektor.

- Det er skuffende at regjeringen ennå ikke vil fullgode løsninger. Her må Stortinget gjøre vesentlige endringer, slår Venå. Virke har tidligere foreslått et alternativ som er en søknadsbasert ordning slik at alle som bør ivaretas kan inkluderes.

Kontakter

Bilder

Inger Helene Venås, direktør i Virke ideell og frivillighet
Inger Helene Venås, direktør i Virke ideell og frivillighet
Last ned bilde
Inger Helene Venås, direktør i Virke ideell og frivillighet
Inger Helene Venås, direktør i Virke ideell og frivillighet
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er den ledende hovedorganisasjonen for handels- tjenestenæringen i Norge, og representerer over 21 000 virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. 

Følg saker fra Virke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Virke

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom