Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Skredfare kartlagt i Tromsø kommune

Del

Tromsø kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at 19 bolighus og hytter ligger innenfor 1000-års faresonen for skred i de kartlagte områdene. NVE oversendte kartene fredag 12. februar 2016.

Eksempel på et av skredkartene. Kartene viser aktuelle skredtyper.
Eksempel på et av skredkartene. Kartene viser aktuelle skredtyper.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Tromsø. Vi ser at snøskred er den skredtypen som i de fleste tilfellene utgjør fare for bebyggelsen. I tillegg ligger tre bolighus utsatt til for steinsprang, og ett hus ligger utsatt til for flom- og sørpeskred, forteller Ole Jan Hauge, regionsjef i NVE.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til én faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke områder som er skredutsatt.

– Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesaksarbeid, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, sier Hauge.

Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred, og dekker områdene Blomholmen-Isbergan, Brokskar, Ersfjordbotn, Futrikelv, Hundbergan, Kvaløysletta, Lakselvbukt, Nyslett-Lamoen, Ramfjord vest, Ramfjord øst, Sørfjorden og Tromsdalen-Berg.

Grunnlaget for faresonekartene er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, feltbefaringer og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med andre kartdata.

Rapporten finner du her.

Faresonekartene kan du se i NVEs kartkatalog.

Kontaktpersoner

Odd-Arne Mikkelsen, avdelingsingeniør/geolog, mobil: 977 59 345

Eva Forsgren, senioringeniør/arealplan, mobil: 932 34 514

Bilder

Eksempel på et av skredkartene. Kartene viser aktuelle skredtyper.
Eksempel på et av skredkartene. Kartene viser aktuelle skredtyper.
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom