Senter for IKT i utdanningen

Skoleledere satser lite på digital kompetanse

Del

Seks av ti skoleledere mangler plan for systematisk kompetanseheving av lærere i bruk av teknologi, viser en ny Monitor-kartlegging fra Senter for IKT i utdanningen.

Illustrasjonsfoto: Lars Åke Andersen / Senter for IKT i utdanningen
Illustrasjonsfoto: Lars Åke Andersen / Senter for IKT i utdanningen

- Generelt virker det som om skolelederne i relativt liten grad prioriterer midler til kompetanseutvikling innen både konkrete ferdigheter og pedagogiske teorier om bruk av teknologi, sier forskningsleder Ola Berge ved Senter for IKT i utdanningen.

Fra tidligere Monitorer vet vi at lærerne rapporterer mest bruk av prøve-og-feilemetoder, samt kollegaveiledning, i forbindelse med egen kompetanseutvikling.

- Det er et åpent spørsmål om lærernes tilnærming er et resultat av manglende prioriteringer fra skoleleder, eller om skoleleders prioriteringer er en refleksjon av lærernes oppfatninger om at de benytter de mest effektive metodene.

Antall elever per datamaskin

Antall elever per datamaskin har i mange år vært en viktig indikator for elevenes bruk av datamaskiner i skolen.

- I dag er det flere teknologier som er til stede i skolen, dermed blir antall elever per datamaskin et stadig mer upresist mål. Likevel, i årets undersøkelse rapporterer skolelederne i snitt om 3,6 elever per datamaskin/nettbrett. Variasjonen er stor og går fra flere datamaskiner enn elever til 20 elever per datamaskin, sier Berge.

Monitor skole 2016 viser at det er svak prioritering av utvikling av lærernes digitale kompetanse. Det finnes store variasjoner i hvor mye utstyr som er tilgjengelig for elevene. Funnene fra skoleleder-delen av Monitor viser blant annet at det er behov for mer systematisk satsing på lærere og utjevne digitale forskjeller i hva er som tilgjengelig utstyr for elevene.

Fakta om kartleggingen

  • I «Monitor skole 2016» har Senter for IKT i utdanningen sett på skolelederens vurdering av relevante planverk, prioritering og organisering av utstyr, samt vektlegging av kompetanseutvikling.
  • Undersøkelsen omfatter 106 skoleledere på skoler med elever på 7. trinn. Lederne representere skoler med fra 7 til 750 elever. Gjennomsnittsskolen har 219 elever.
  • Av skolelederne er 37 prosent menn og 63 prosent kvinner. Aldersspennet er fra 32 til 66 år, snittalderen er 50 år. Lederne har fra 0 til 35 års ansiennitet.
  • Monitor-kartleggingene har vært gjennomført hvert andre år siden 2003.
  • Kartleggingen Monitor skole 2016 lanseres i 13. desember på seminaret  “Den digitale tilstanden i norsk skole”. Meld deg på!

Les mer

Ønsker du å lese om pedagogiske metoder, råd og tips om klasseledelse i teknologirike omgivelser? I denne veilederen har vi utarbeidet ressurser som skal hjelpe skolen å bruke IKT på en hensiktsmessig måte, målrettet og til faglig bruk.

Kontakter

Vibeke Kløvstad
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 934 59 860
E-post vibeke.klovstad@iktsenteret.no

Bilder

Illustrasjonsfoto: Lars Åke Andersen / Senter for IKT i utdanningen
Illustrasjonsfoto: Lars Åke Andersen / Senter for IKT i utdanningen
Last ned bilde
Illustrasjonsfoto: Lars Åke Andersen / Senter for IKT i utdanningen
Illustrasjonsfoto: Lars Åke Andersen / Senter for IKT i utdanningen
Last ned bilde
Illustrasjonsfoto: Lars Åke Andersen / Senter for IKT i utdanningen
Illustrasjonsfoto: Lars Åke Andersen / Senter for IKT i utdanningen
Last ned bilde

Lenker

Om Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen
Senter for IKT i utdanningen
Postboks 530
9256 Tromsø

854 19 000http://www.iktsenteret.no

Senter for IKT i utdanningen jobber med ulike tjenester, prosjekter og ressurser som skal øke kvaliteten i utdanningen og gi bedre læringsutbytte og læringsstrategier for våre barn i barnehagen, elever i grunnopplæringen og studenter i lærer- og barnehageutdanningen.

Følg saker fra Senter for IKT i utdanningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Senter for IKT i utdanningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Senter for IKT i utdanningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom