Nærings- og fiskeridepartementet

Skjerper kampen mot laksesykdom

Del

- Skal oppdrettsnæringen vokse må vi ta sykdomsbekjempelse på alvor. Nå skjerper vi innsatsen mot smittespredning og gjør håndteringen av utbrudd mer effektiv, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Per Sandberg i Rørvik, tirsdag 29.august. Foto: Ingrid Dåsnes
Per Sandberg i Rørvik, tirsdag 29.august. Foto: Ingrid Dåsnes

Ny nasjonal forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe fiskesykdommen Pancreas Disease (PD) er nå fastsatt.

Forskriften innebærer at det opprettes en PD-sone fra Jæren til Nord-Trøndelag. Resten av kysten dekkes av to overvåkningssoner. I PD-sonen legges det opp til at man lever med sykdommen, men over tid prøver å redusere utstrekningen. Grensen mellom PD-sonen og overvåkningssonene forsterkes, slik at risiko for spredning av sykdommen reduseres. Det er samtidig lagt inn en fleksibilitet i håndteringen av utbrudd i overvåkningssonen, slik at utbrudd ikke automatisk fører til umiddelbar utslakting av fisken.

- Jeg er veldig glad for at vi har klart å forene behovet for skjerpet sykdomsbekjempelse og hensynet til lokale arbeidsplasser. Erfaring har vist at koordinert drift og brakklegging kan være vel så effektive som enkeltvise utslaktingsvedtak når sykdommen oppstår, sier fiskeriministeren.

Formålet med forskriften er å redusere konsekvensen av PD i PD-sonen, å hindre at PD etablerer seg i overvåkningssonene og å begrense utbredelsen av de enkelte subtypene av Salmonid alphavirus (SAV), viruset som forårsaker PD.

Samtidig som nasjonal forskrift for PD fastsettes gjøres det enkelte endringer i transportforskriften. Dette gjøres for å samle regelverk som retter seg mot brønnbåter.

Kontakter

Bilder

Per Sandberg i Rørvik, tirsdag 29.august. Foto: Ingrid Dåsnes
Per Sandberg i Rørvik, tirsdag 29.august. Foto: Ingrid Dåsnes
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal i offentlig elektronisk postjournal (OEP)

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom