Dinero

Skattemeldingen er tilgjengelig: Har du krav på fradrag for gjeldsrenter?

Del

I fjor hadde 2,9 millioner nordmenn 92 milliarder kroner i gjeldsrentegrunnlag. Har du sjekket om skattemeldingen din har riktig informasjon om din gjeld?

I fjor hadde 2,9 millioner nordmenn 92 milliarder kroner i gjeldsrentegrunnlag. Har du sjekket om skattemeldingen din har riktig informasjon om din gjeld? Foto: Oliver Thomas Klein
I fjor hadde 2,9 millioner nordmenn 92 milliarder kroner i gjeldsrentegrunnlag. Har du sjekket om skattemeldingen din har riktig informasjon om din gjeld? Foto: Oliver Thomas Klein

De fleste har nå fått beskjed om at skattemeldingen for 2017 er tilgjengelig på Altinn og Skatteetatens hjemmesider. Har du betalt lån og gjeld med renter i 2017 har du krav på fradrag for gjeldsrenter, også kalt rentefradrag. I fjor fikk 2,9 millioner nordmenn rentefradrag på 92 milliarder fradragsberettigede kroner for inntektsåret 2016, et snitt på 31 500 kroner per person. 

Du får 24 % i fradrag for gjeldsrenter

Vanligvis får man fradrag for alle påløpte renter i løpet av et år, være seg renter på kredittkort, forbrukslån og boliglån, for å nevne noe. For inntekståret 2017 ligger denne prosentsatsen på 24 %, og for inntektsåret 2018 er den 23 %. Når du i år kontrollerer skattemeldingen din, er det satsen for inntektsåret 2017 som gjelder.

Bankene er pliktige til å innrapportere betalte gjeldsrenter til ligningsmyndighetene, og disse postene er derfor allerede ferdig utfylt for de aller fleste.

– Vi anbefaler likevel å kontrollere opplysningene i skattemeldingen opp mot årsoppgaven banken eller andre finansinstitusjoner har sendt ut, sier Anders Fagereng, daglig leder i forbrukerportalen Dinero.no.

I årsoppgavene står eventuelle renteinntekter og –utgifter oppført, samt hvilken post i skattemeldingen disse skal føres inn i. Du skal ha mottatt årsoppgavene dine innen 15. februar i år.

Fradraget trekkes fra inntekten din

– Mange tror fradrag for gjeldsrenter er det samme som en skattelette, som man gjerne får dersom man bruker produkter som BSU eller IPS. Rentefradraget trekkes fra inntekten din. I praksis betyr fradraget at inntektsgrunnlaget bli lavere, og du vil få en lavere inntekt å betale skatt på, sier Fagereng. 

Da skattemeldingen kom i fjor, hadde 2,9 millioner nordmenn et snitt på 31 500 fradragsberettigede kroner. Siden skattesatsen da var på 25 prosent, utgjorde dette 7875 kroner i fradrag per person.

Dette kan du kreve fradrag for

Alle påløpte renter gir som sagt rentefradrag – 24 % for inntektsåret 2017. Noen kredittkjøp har derimot en begrenset skattesats på renter oppad 17 %, men siden kredittyter er en bank eller et finansieringsforetak gjelder ikke denne loven for kjøp med kredittkort.

Har du studiegjeld hos Lånekassen eller et lån som er ansett som misligholdt, får du fradrag kun for påløpte og betalte renter i inntektsåret.

Du får fradrag for gjeldsrenter på:

  • kostnader ved opptak av lån (etableringsgebyr inkludert)
  • kostnader ved konvertering av lån for å få lavere rente, samt kostnader til eventuell takstmann
  • gebyrer som betales til boligselskap tilknyttet nedbetaling av IN-lån (fellesgjeld med individuell nedbetalingsrett)
  • renter påløpt lån fra familie og andre private utlånere, samt renter på lån fra arbeidsgiver
  • betalte forsinkelsesrenter av gjeldsrenter, og renter og omkostninger ved kredittkjøp
  • renter på lån i utlandet

Frister for å sende inn skattemelding 2018 

Fristen for å sende inn skattemeldingen i 2018 er 30. april for lønnstakere og pensjonister. For formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende er fristen 31. mai.

Det er også mulig å søke om maksimalt 30 dagers utsettelse, men da må disse søknadene sendes innen 30. april for førstnevnte og 31. mai for sistnevnte.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

I fjor hadde 2,9 millioner nordmenn 92 milliarder kroner i gjeldsrentegrunnlag. Har du sjekket om skattemeldingen din har riktig informasjon om din gjeld? Foto: Oliver Thomas Klein
I fjor hadde 2,9 millioner nordmenn 92 milliarder kroner i gjeldsrentegrunnlag. Har du sjekket om skattemeldingen din har riktig informasjon om din gjeld? Foto: Oliver Thomas Klein
Last ned bilde

Lenker

Om Dinero

Dinero
Dinero
Erling Skjalgssons Gate 19 b
0267 Oslo

23 90 52 52https://www.dinero.no

Forbrukerportalen Dinero™ tilbyr tester og dyptgående artikler innen privatøkonomi. Vårt hovedfokus er betalingskort, kredittkort, forbrukslån og forsikring. Dinero eies av Fagweb AS

Følg saker fra Dinero

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Dinero på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Dinero

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom