Unio

Skarp uttalelse etter sykepleier-lockouten

Del

På bakgrunn av NHOs lockout i sykepleierstreiken, har Unios representantskap i dag vedtatt en uttalelse der det blant annet heter at «arbeidsgiver-organisasjoner som setter folks liv og helse i fare for å få igjennom sine tariffkrav, kan ikke ha ansvar for å drive offentlige velferdstjenester.»

Unio er hovedorganisasjon for 360 000 arbeidstakere med universitets- og høyskoleutdannelse – fortrinnsvis i offentlig sektor. Utdanningsforbundet, Norsk sykepleierforbund, Politiets Fellesforbund og Forskerforbundet er de største forbundene i Unio.

Uttalelsen fra Unios øverste organ er i sin helhet slik:

Like spilleregler i offentlige og private virksomheter

Innenfor offentlig finansierte velferdstjenester mener Unio det skal være likeverdige lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av om virksomheten er privat eller offentlig eid.

Lønns- og arbeidsvilkår som avtales mellom partene i de store tariffområdene i offentlig sektor skal ikke kunne undergraves.

Lønnsforhandlinger er partenes ansvar. Den siste konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO har vist en arbeidsgiver som til tross for sitt lovpålagte ansvar ikke søker om dispensasjon der konflikten fører til fare for liv og helse, og som bruker lockout for å ramme pasienter så hardt at statlige myndigheter blir tvunget til å bruke lønnsnemnd. Arbeidsgivere og arbeidsgiver-organisasjoner som setter folks liv og helse i fare for å få igjennom sine tariffkrav, kan ikke ha ansvar for å drive offentlige velferdstjenester.

Unio mener at lav lønn og dårlige pensjons- og arbeidsvilkår ikke skal kunne brukes som konkurransefordel. Der hvor offentlige velferdstilbud blir konkurranseutsatt, må organisering, ledelse og kvalitet være de sentrale konkurransefaktorer.

Nøkkelord

Kontakter

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med våre 368 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. Vi arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom