Skanska Norge

Skanska og NTE med første CEEQUAL-anlegg i Norge

Del

Skanska har signert kontrakt med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) om byggingen av Storåselva kraftverk. Prosjektet blir det første CEEQUAL-sertifiserte anlegget i Norge.

Fra venstre: Adm. dir Kenneth Brandsås i NTE Energi og prosjektsjef Magnar Myklatun i Skanska
Fra venstre: Adm. dir Kenneth Brandsås i NTE Energi og prosjektsjef Magnar Myklatun i Skanska

Kontrakten til Skanska har en verdi på 164 millioner NOK, og inngår i ordrereserven for fjerde kvartal. Den totale utbyggingen til NTE har en ramme på 330 millioner kroner.

Kontrakten til Skanska inkluderer bygging av inntaksdam i betong, samt totalt 4 km tunneler og en kraftstasjon med tre turbiner i fjell. Skanska vil også stå ansvarlig for bærekraftssertifiseringen av hele utbyggingsprosjektet.

Storåselva kraftverk blir et kompakt vannkraftprosjekt med et betydelig vannkraftpotensial med moderate konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Det nye kraftverket vil gi 75 GWh ren og fornybar energi per år. Miljø står også helt sentral i selve prosjektgjennomføringen, og anlegget vil bli Norges første CEEQUAL sertifiserte anleggsprosjekt.

- Vi er stolt over å realisere dette prosjektet, som når det står ferdig vil bidra med rundt to prosent av vår årlige produksjon av ren og fornybar energi og som dekker årsforbruket av elektrisitet i omtrent 4000 husstander. Vi er også veldig stolt over å være de første i Norge som gjennomfører en utbygging som dette i henhold til de strenge kravene til bærekraft som CEEQUAL stiller i sin sertifiseringsordning, uttaler direktør i NTE Energi, Kenneth Brandsås.

- Tradisjonelle kraftutbygginger innen vannkraftsektoren er et viktig kjerneområde for vår anleggsvirksomhet, og vi er svært tilfreds med at NTE lar oss få ta del i det viktige arbeidet med å ta vare på våre kilder til ren fornybar energi. Vi er ekstra stolte over å få bidra til å gjennomføre det første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjektet i Norge. Vi har stor tro på at miljøsertifisering av anleggsprosjekter vil være et viktig bidrag til at anleggsektoren er en driver i det grønne skiftet, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

CEEQUAL er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft som med tredjepartssertifisering skaper troverdig og effektiv kommunikasjon av bærekraftskvaliteter. Denne klassifiseringsstandarden er godt etablert i Storbritannia hvor det ble lansert første gang i 2003. I Sverige har etterspørselen økt de siste årene etter det første prosjektet ble initiert og CEEQUAL benyttes aktivt av flere aktører. Globalt er over 260 prosjekter sertifisert. BREEAM-NOR er en tilsvarende klassifiseringsstandard for bygninger, som har opplevd en eksplosiv vekst etter innføringen i Norge i 2012. Dette er nå etablert som et kvalitetsstempel i byggebransjen.

- CEEQUAL vil fungere som en driver for bærekraft i anleggsbransjen på samme måte som BREEAM-NOR har gjort i byggsektoren. Derfor er vi svært fornøyd med vårt samarbeid med NTE om å ta i bruk denne klassifiseringsstandarden på Storåselva som første prosjekt i Norge, sier administrerende direktør i Skanska, Ståle Rød.

CEEQUAL omfatter alle typer anleggsprosjekter og dekker et bredt perspektiv på bærekraft. For å oppnå en sertifisering gjennomføres tiltak innen temaene prosjekt strategi, prosjektledelse, lokalsamfunn, arealbruk, kulturminner, økologi, vann, forbruk av ressurser og transport. Alle tiltak som gjennomføres dokumenteres og tredjeparts sertifiseres.

Inntaksdammen vil bli 55 meter lang og ca 4 meter høy. Dammen skaper et vannspeil som strekker seg 550 meter oppstrøms dammen. Selve kraftstasjonen skal bygges i fjell, med utløp til Storåselva ved Skråmoen. Tunnelen for adkomst til stasjonen blir 320 meter lang. Tilløpstunnelen fra inntaket til stasjonen blir ca 2 800 meter, og utløpstunnelen blir ca 800 meter lang.

Kraftverket utnytter det 124 meter høye fallet mellom inntaksbassenget og stasjonen ved Skråmoen. I kraftstasjonen installeres 3 x 8,5 MW horisontale Francis turbiner med en største slukeevne på 7,8 m3/s per aggregat.

Nøkkelord

Kontakter

Pål P. Syse, kommunikasjonsdirektør Skanska Norge AS: 98 21 00 01
Steinar Myhre, Konserndirektør Anlegg Skanska Norge AS: 92 85 12 53
Kenneth Brandsås, administrerende direktør i NTE Energi AS, 992 68 097

Bilder

Fra venstre: Adm. dir Kenneth Brandsås i NTE Energi og prosjektsjef Magnar Myklatun i Skanska
Fra venstre: Adm. dir Kenneth Brandsås i NTE Energi og prosjektsjef Magnar Myklatun i Skanska
Last ned bilde
Skanska
Skanska
Last ned bilde

Om Skanska Norge

Skanska Norge
Skanska Norge
Lakkegata 53
0107 Oslo

4000 6400http://www.skanska.no

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Norge er ett av ni hjemmemarkeder der Skanska har virksomhet.

Følg saker fra Skanska Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skanska Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Skanska Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom