Innovasjon Norge

Skal gjøre Vestlandsbedrifter mer synlige for verden

Del

Sammen med næringslivet har Innovasjon Norge lansert The Explorer - et digitalt utstillingsvindu for norske grønne løsninger som skal stimulere til økt eksport. Løsningen presenteres når Innovasjon Norge Vestland holder Innovasjonstalen 2018 i Bergen i dag.

Servogear er en av vestlandsbedriftene som nå er synlig  med sine løsninger på The Explorer. Foto: Servogear
Servogear er en av vestlandsbedriftene som nå er synlig med sine løsninger på The Explorer. Foto: Servogear

- Nå er norske løsninger kun et tastetrykk unna nye internasjonale kunder. The Explorer gir oss muligheten til å vise frem lokale og grønne løsninger for hele verden på en effektiv måte. Nå håper vi at flere lokale bedrifter ønsker å registrere sine løsninger og vise verden alt denne regionen kan tilby, sier Nina Broch Mathisen, regiondirektør for Innovasjon Norge Vestland.

The Explorer er et av Innovasjon Norges og næringslivets svar på regjeringens oppdrag om å profilere norske, grønne løsninger.

-Norsk næringsliv leverer løsninger i verdensklasse innen blant annet skipsfart, havbruk,  fornybar energi, og ikke minst olje og gass. Dette er et tegn på konkurransekraften til norske aktører. Innovasjon Norge bidrar til å løfte frem alle de flinke folkene som vil ta sine smarte og bærekraftige løsninger fra Norge og ut på verdensmarkedet, sier Olje- og energiminister Terje Søviknes. 

Future of The Fjords og Servogear synlige med sine løsninger
Future of the Fjords og Servogear er to av totalt åtte bedrifter fra region Vestland, som dekker Hordaland og Sogn og Fjordane, som nå er synlige med sine løsninger på utstillingsvinduet The Explorer.

Bømlo-selskapet Servogear produserer propell- og girsystemer til hurtigbåtbransjen som reduserer CO2-utslipp med 30 prosent samtidig som det gir bedre energiutnyttelse. Teknologien har allerede erobret det Europeiske markedet, nå håper selskapet å nå ut til enda flere potensielle kunder i det nye utstillingsvinduet.

– Servogears energieffektive framdriftsteknologi kan utgjøre en forskjell på fartøy over hele verden. Vi har aldri vært bedre posisjonert for å ta en andel av det voksende markedet for miljøvennlig maritim teknologi enn vi er nå. Men vi er avhengig av synlighet, og det koster mye tid og penger. Det digitale utstillingsvinduet «The Explorer» gjør jobben lettere og kan åpne døren til nye markeder, noe som er viktig for å holde aktivitetsnivået oppe i en bransje som tradisjonelt svinger mye, sier Torleif Stokke, administrerende direktør i Servogear.

Til nå er 40 grønne løsninger innenfor ren energi og havnæringene synlige på The Explorer. Fra 31.mai kan bedrifter fra alle næringer som oppfyller tre krav registrere sine løsninger; selskapet må etterleve god forretningsskikk, løsningen må levere på et eller flere av FNs mål for bærekraftig utvikling, og bidra i det grønne skiftet.  

- Norsk industri og næringsliv leverer konkurransedyktige løsninger, og internasjonale undersøkelser viser at Norge kjennetegnes av høyteknologiske prototyper og bærekraftige løsninger. Men det er ikke alltid like lett for norske bedrifter å kjempe om oppmerksomheten i det internasjonale markedet, det skal det nye utstillingsvinduet hjelpe med, sier Broch Mathisen.

Region Vestland store på eksport
Det digitale utstillingsvinduet er en av flere aktiviteter i den nasjonale eksportsatsingen Merkevaren Norge. Internasjonale investeringer i Norge bidrar også til å øke norsk eksport, og region Vestland er en av regionene i Norge med høyest andel utenlandske investeringer. I 2016 utgjorde disse investeringene 69 milliarder kroner til sammen for de to fylkene (Hordaland 66 mrd og Sogn og Fjordane 3 mrd) som tilsvarer 6,5 prosent av landets samlede utenlandske investeringer.

Tall viser også at Vestland er den regionen i Norge som er størst på eksport.

- Vestland er det klart største eksport regionen, hvor eksport utgjør 30,9 milliarder kroner så langt i år.  Det digitale utstillingsvinduet vil være et viktig verktøy for å øke eksporten ytterligere fra regionen, avslutter direktør Nina Broch Mathisen.

Fakta om The Explorer

  • https://www.theexplorer.no/ åpnet for registreringer 31.mai.
  • The Explorer skal bli en eksportkanal hvor utenlandske bedrifter som trenger løsninger, og norske bedrifter som har løsninger, kobles.
  • Den blir samtidig et utstillingsvindu for et internasjonalt marked som bygger opp under Norge som en ledende nasjon innen utvikling av grønne løsninger. I tillegg skal den inneholde verktøy og historier om Norge og norsk næringsliv som kan brukes overfor internasjonale kunder, presse og andre målgrupper.
  • Alle bedrifter og næringer med grønne løsninger kan registrere seg i basen. De må svare ut tre kriterier: God forretningsskikk, at løsningen er grønn, og hvilke bærekraftsmål den bidrar til å løse. I tillegg bør løsningen være skalerbar.
  • Det er en redaksjon som kvalitetssikrer alle løsningene før de publiseres på The Explorer. Det koster ingenting å registrere løsninger.
  • Innovasjon Norge leder eksportsatsingen. Konsept, utforming samt kriterier for innhold og bedriftsdeltakelse er utformet i dialog med næringslivet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.
  • Et strategisk råd er opprettet, bestående av representanter fra Equinor, Yara, Statkraft, DNB, DNV GL, NHO, LO, Abelia, Norge 203040, Norges sjømatråd, Virke, Norges Rederiforbund, Miljødirektoratet, Finans Norge, GCE Blue Maritime Cluster, Fostech AS, Grieg Group, X Four-10, Zero, Klima- og miljødepartementet, Nærings - og fiskeridepartementet, og Innovasjon Norge.

Kontakter

Bilder

Servogear er en av vestlandsbedriftene som nå er synlig  med sine løsninger på The Explorer. Foto: Servogear
Servogear er en av vestlandsbedriftene som nå er synlig med sine løsninger på The Explorer. Foto: Servogear
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom