Norsk Jernbaneforbund

Skal EU styre norsk jernbane for alltid?

Del

Invitasjon til den store Jernbanepakke 4 - debatten 13. september fra klokka 18:00 til 21:00. Debatten foregår i Kulturhuset i Oslo: Laboratoriet, 3. etasje. Adressen er: Youngs Gate 6.

Jernbanereformen er vedtatt. Stortinget skal i år eller tidlig neste år behandle EUs fjerde jernbanedirektiv. EU pålegger med direktivet Norge å avstå suverenitet over egen jernbane for all framtid, og innføre full konkurranse i persontrafikken. 

- Norsk jernbane må styres i Norge. Vi kan ikke overlate at sikkerheten og kvaliteten for våre tog til byråkratiet i EU. Vi har en av verdens beste trafikksikkerhet på norsk jernbane og den må vi sjøl ha kontroll på, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

- Norske folkevalgte skal beslutte om det er konkurranse på sporet, eller direkte tildeling av offentlig kjøp, som vil gi best effekt for pendlerne og næringslivet. Kommende generasjoner må slippe å forholde seg til rammebetingelser som vil begrense utforming av en optimal jernbane, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF)

Debattdeltakere:
Statssekretær Anders Werp ,Frp
Sverre Myrli, Ap
Arne Nævra, SV
Marie Sneve Martinussen, Rødt
Nils Aage Jegstad, Høyre
Jon Gunnes, Venstre
Ivar Odnes, Sp
Jane Brekkhus Sæthre, NJF
Rolf Ringdal, NLF

Arrangør: Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund


Nøkkelord

Kontakter

Jane Brekkhus Sæthre: 908 78 583

Rolf Ringdal: 916 79 998

Bilder

Lenker

Om Norsk Jernbaneforbund

Norsk Jernbaneforbund
Norsk Jernbaneforbund
Møllergata 10
0179 Oslo

23 06 83 53http://www.njf.no

Norsk Jernbaneforbund er tilsluttet Landsorganisasjonen (LO) i Norge og er en landsomfattende sammenslutning av lønnstakere innenfor NSB-konsernet (innbefattet bussvirksomheten), Jernbaneverket og annen privat og offentlig jernbanerelatert virksomhet.