MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Sjokolade fra Kinder med lekedyremballasje solgt på taxfree felt av MFU

Del

Emballasjen ble vurdert som et leketøy

MFU (Matbransjens Faglige Utvalg) har gitt en klager medhold i at et produkt utformet som et lekedyr solgt sammen med Kinder sjokolade fra Ferrero, er i strid med MFUs retningslinjer. Produktet, Kinder Plush Aviator, er i salg i taxfree butikker, blant annet på Gardermoen. I følge veiledningen til MFU’s retningslinjer, skal godteri ikke selges sammen med tilleggsytelser som appellerer særlig til barn. Utvalget vurderer Kinder Plush Aviator for å være en slik tilleggsytelse. Utvalget vektlegger også i sitt vedtak den langsiktige markedsføringspåvirkningen Kinders navn og uttrykk på leketøyet kan ha på barn. Kinder Plush Aviator anses derfor å være markedsføring særlig rettet til barn og i strid med MFUs retningslinjer. Vedtaket er enstemmig.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.