Frende Forsikring

Sjefspsykolog etter terrorangrep: Nå handler det om å gjenfinne troen på hverdagen

Del

Reiseforsikringen dekker avbestilling og endring av flybilletter til og fra Frankrike, og Frendes alarmsentral har kriseteam i Paris for å assistere reisende. Mange kan trenge hjelp til å håndtere reaksjonene også i etterkant.

Frendes norskspråklige alarmsentral, Falck Global Assistance,  har sendt kriseteam til Paris. Foto: FGA
Frendes norskspråklige alarmsentral, Falck Global Assistance, har sendt kriseteam til Paris. Foto: FGA

Det er unntakstilstand i Frankrike og streng grensekontroll. Det er innført forbud mot arrangementer og demonstrasjoner på offentlige steder i Paris og de omkringliggende fylkene.

- Samtidig som myndighetene i Frankrike advarer om nye terrorangrep i dagene og ukene fremover, handler det for de fleste av oss om å gjenfinne troen på hverdagen, sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring.

Når vi blir utsatt for en voldsom hendelse, som fredagens terrorangrep i Paris, vil de fleste oppleve en rekke mer eller mindre sterke reaksjoner i etterkant.

- Når vi blir rammet av så voldsomme hendelser, mister vi vår
normale tillit og trygghet til omverdenen for en stund. Vi rystes og opplever
meningsløshet og tap av kontroll, noe som skremmer og sjokkerer oss fordi vi
konfronteres med vår sårbarhet, sier sjefspsykolog Annette Gaard, i Falck Global Assistance som er Frende Forsikrings norske alarmsentral i Larvik.

Kriseberedskap

- I samarbeid med alarmsentralen vår, har vi kriseberedskap i Paris, sier Heidi Tofterå Slettemoen i Frende. Kriseteamet fra Falck Global Assistance, som består av krisepsykolog og krisekoordinatorer sluttet seg lørdag til eksistrende kriseberedskap i den franske hovedstaden, og har base på hotel Mercure Paris Charles de Gaulle.

- Her kan reisende søke informasjon, hjelp og rådgivning, blant annet om hvordan de skal forholde seg i forbindelse med utrygghet, medisinske og psykologiske behov, logistikk i forbindelse med eventuell hjemreise samt forsikringsforhold, sier Slettemoen.

Reiseforsikringen dekker avbestilling og endring av flybilletter til og fra Frankrike til og med mandag 16. november. Frende følger utviklingen tett, og baserer seg på informasjon fra UD og franske myndigheter.

Råd for reisende i Paris:

* Hold deg oppdatert på situasjonen via media, ambassader og lignende

* Vær oppmerksom og rapporter all mistenkelig aktivitet til myndighetene

* Hold deg borte fra åstedene

* Unngå store folkemengder og store åpne plasser

* Unngå å benytte offentlig transport

* Ha alltid med deg identifikasjonspapirer, f.eks pass

* Hold deg oppdatert via ditt reisebyrå/flyselskap

Slik kan du hjelpe

Er du pårørende til en som har vært ute for en voldsom hendelse, så er det en rekke ting du kan gjøre for å hjelpe og støtte vedkommende:

* Tilby praktisk hjelp

* Tilby følelsesmessig støtte ved å lytte

* Bidra til adspredelse ved forskjellige aktiviteter og gjøremål

* Vær tilgjengelig – både nå og fremover

* Hvis det er snakk om et barn, så lytt til og snakk med barnet og la ham/henne reagere

Naturlig å få en reaksjon

- Det er viktig å kjenne til de reaksjonene som kan oppstå etter en voldsom hendelse og hvilke forandringer omgivelsene kan oppleve i tiden etterpå. Du oppfører deg annerledes enn du pleier. Du er mer gråtlabil, irritabel og rastløs. Bruk dine nærmeste – de er viktige på veien tilbake til normalen. Lytt til dine omgivelser og pårørende som forsøker å støtte deg. Del dine tanker og følelser med andre og anerkjenn og aksepter at reaksjonene er en naturlig forlengelse av hendelsen som du har vært utsatt for, forklarer Annette Gaard, sjefspsykolog i Falck.

I tiden etter en sjokkerende opplevelse kan mange oppleve symptomer på stress og
overbelastning, noe som kan komme til uttrykk ved:

* En følelse av uvirkelighet i form av endret følelse av tid

* Skjerpede sanser

* Kraftig og rask hjertebank

* Søvnløshet

* Gjenopplevelse av det som er hendt

* Konsentrasjonsproblemer

* Fortvilelse og irritabilitet

* Sårbarhet og utrygghet over når neste hendelse vil inntreffe

* En følelse av meningsløshet

Ofte ser vi at personen kommer i en form for unntakstilstand og opplever en følelse av å være «utenfor seg selv» - å være fremmed i egen kropp. Det er helt normalt og et uttrykk for at man er i gang med å forstå det som er skjedd.

Barns reaksjoner

I prinsippet er det ikke forskjell på voksne og barns følelser, men det kan være forskjell på hvordan følelsene kommer til uttrykk. Barns reaksjoner avhenger blant annet av deres alder, utvikling og den følelsesmessige betydning hendelsen har for dem. Uansett reaksjonenes karakter er det viktig å lytte til barnet og la ham/henne reagere. Snakk med barnet når han/hun spør og fortell så ærlig som mulig om det som er skjedd, men unnlat detaljer som barnet ikke kan håndtere eller forstå. Bevar roen og fortell barnet at det kommer en hverdag igjen.

- Barn er ofte svært spontane og kan gjerne snakke om alvorlige hendelser i det ene
øyeblikket og straks etterpå fortsette å leke – det er helt normalt. Det viktigste er at
barnet kan føle den voksnes nærhet og omsorg, forklarer Annette Gaard.

Her kan du få hjelp

Din fastlege kan hjelpe, støtte og veilede deg i hvilke muligheter som finnes for
krisehjelp og psykologhjelp der du bor. Andre instanser du kan kontakte for hjelp:

Legevakten der du bor. Det finnes en egen psykiatrisk legevakt med akuttmottak i enkelte store byer.

• Oslo: Legevakten i Storgaten 40, +47 2293 2293

• Bergen: Psykiatrisk legevakt, Solheimsgaten 9, +47 5556 8700

Hjelpetelefoner:

Kirkens SOS
+ 47 22 40 00 40, www.kirkens-sos.no

Mental Helses hjelpetelefon
+47 116 123, www.sidetmedord.no

Reisende som befinner seg i Paris, kan dessuten kontakte Frende via Falck Global Assistances døgnbemannede alarmsentral:  +47 2149 2415

Kontakter

Presseansvarlig i Falck Global Assistance, Marie Vig på +45 4258 1881 eller marie.vig@falck.com.

Bilder

Frendes norskspråklige alarmsentral, Falck Global Assistance,  har sendt kriseteam til Paris. Foto: FGA
Frendes norskspråklige alarmsentral, Falck Global Assistance, har sendt kriseteam til Paris. Foto: FGA
Last ned bilde

Lenker

Om Frende Forsikring

Frende Forsikring
Frende Forsikring
Postboks 7335
5020 Bergen

55 15 36 00https://www.frende.no

Helnorske Frende Forsikring eies av 15 lokale sparebanker. Gjennom eierbankene og egne salgssentre er Frende representert med over 1000 lokale rådgivere fra Lindesnes i sør til Tromsø i nord. Vi har nær 250 ansatte ved hovedkontoret i Bergen, og over 250.000 privat- og bedriftskunder med forsikringsløsninger innen skadeforsikring, livsforsikring og pensjon. 

Følg saker fra Frende Forsikring

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frende Forsikring på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frende Forsikring

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom