Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Situasjonsrapport - uværet i Nord-Norge

Del

Fare for skred og flom i Nord-Norge.

Snøskred: Onsdag er det varslet faregrad 4-stor snøskredfare i Nordland, Troms og Vest-Finnmark på grunn av mildvær og mye nedbør. Torsdag ventes fortsatt faregrad 4-stor snøskredfare i Nordland og store deler av Troms, mens situasjonen ser ut til å bedres noe i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Tromsø.

Flom og jordskred: Onsdag er det varslet flom, jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå for store deler av Nordland og gult nivå for deler av Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.

- Det er en situasjon hvor vi forventer naturlig utløste snøskred i form av våte flakskred der nedbøren kommer som regn, og tørre flakskred høyt til fjells der nedbøren kommer som snø. Skred som løsner kan bli store, sier vaktleder ved Snøskredvarslingen Tommy Skårholen.

Årsaken er været som er i ferd med å ta knekken på vinterstemningen og snøen i landsdelen, som også gjør seg gjeldende torsdag.

- Varmegrader og regn er en uheldig kombinasjon som svekker stabiliteten og øker belastningen på snødekket. Så lenge mildværet holder seg vil regn- og smeltevann fortsette å trenge ned i snødekket, og påvirke lag som ligger dypere i snøen. Det ser nok ut til å fortsette utover torsdag, sier Skårholen.

Det forventes at situasjonen bedrer seg litt torsdag i noen regioner lengst i nord.

- I Vest-Finnmark synker snøskredfaren til 2-moderat, mens det i Nord-Troms og Tromsø blir 3-betydelig torsdag. Det er verdt å merke seg at det ved faregrad 3- betydelig fortsatt er krevende forhold til fjells, og vi oppfordrer alle til å unngå skredterreng og utløpsområder for skred til situasjonen har roet seg.

Det er også fare for flom, jordskred, flomskred og sørpeskred.

- Faren for flom og jordskred skyldes også mye nedbør, i form av regn opp til 600-900 m oh onsdag og 1500-1700 m oh torsdag, kombinert med sterk snøsmelting (mildvær og mye vind), sier vakthavende flomvarsler Elin Langsholt.

Vannveier og terrengformasjoner som samler vann i ytre og midtre strøk er mest utsatt. Økt vannføring kan også føre til isgang i enkelte vassdrag.

Oransje nivå for flom og jordskred er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan medføre alvorlige skader (flere skredhendelser, omfattende oversvømmelser, erosjon- og flomskader på utsatte steder, stengte veier). Lokale beredskapsmyndigheter som kommuner bør være forberedt.

Kontaktinformasjon:

Snøskredvarsling: 488 80 100 (ikke sms)

Flomvarsling: 404 36 000 (ikke sms)

Jordskredvarsling: 400 28 777 (ikke sms)

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom