Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Sirdal får oversikt over skredfare i kommunen

Del

Sirdal kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Torsdag 23. mai overleverte NVE faresonekart for skred i bratt terreng til kommunen. Faresonekartene viser at 85 bygninger ligger innenfor 1000års-skred. Snøskred og steinsprang er de skredtypene som går lengst i de fleste områdene.

Kartleggingen tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene er Ådneram, Suleskard, Fidjeland, Soleidalen, Solheim, Tjørhom, Amli, Egeland-Ødegård, Skredå, Ausdal, Lunde, Lindeland, Liland, Guddal, Seland, Josdal, Espevoll, Osen, Brekka, Ovedal, Listøl, Øksendal og Haughom, Virak, Skibeli, Oftedal og Espetveit.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Sirdal kommune. Med faresonekartene fra NVE, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap sier regionsjef Anne Cathrine Sverdrup.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til en faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt.

Grunnlaget for faresonekartene i Sirdal kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Kartleggingen ble utført av NGI på oppdrag fra NVE. Oppdraget er finansiert i samarbeid med Sirdal kommune.

Kontakter

Anne Cathrine Sverdrup, regionsjef
telefon: 907 52 061

Astrid Synnøve Flatøy, seniorrådgiver
telefon: 2295 9768

Bilder

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom