SINTEF

SINTEF bidrar til innovasjon i vannsektoren

Del

Vannsektoren trenger nye løsninger for å håndtere overløpsvann i perioder med ekstremnedbør. SINTEF er på saken.

Forskere fra SINTEF og IWW på befaring sammen med Inrigo AS på demoanlegget ved Hoffselva i Oslo. Foto: SINTEF
Forskere fra SINTEF og IWW på befaring sammen med Inrigo AS på demoanlegget ved Hoffselva i Oslo. Foto: SINTEF

Dessin er et EU-prosjekt der man på fem forskjellige steder i Europa demonstrerer innovative løsninger for å motvirke vannknapphet og oppfylle vannrammedirektivets krav til vannkvalitet. 

Vurderer ulike løsninger

I Norge er det Hoffselva i Oslo kommune som er demonstrasjonsområde. Her står vannkvalitet i fokus, og man vurderer ulike løsninger for lokal behandling av overløp fra avløpsnettet. 

Hoffselva strømmer inn i et tett befolket område. Som et viktig naturlig element i det urbaniserte miljøet, tilbyr Hoffselva rekreasjonsområder som påvirkes av vannkvaliteten. 

– Den største utfordringen i Hoffselva er dårlig vannkvalitet forårsaket av overløp fra avløpsnettet, spesielt ved kraftig regn. Forebyggende tiltak er påkrevet av vannrammedirektivet, og en fireårig reduksjonsplan er utarbeidet. Men det er usikkerhet rundt effekten av de foreslåtte løsningene, sier seniorforsker Herman Helness ved SINTEF Byggforsk.

Redusert utslipp fra overløpsvann vil kreve tiltak i lang tid framover. Separering av fellessystem og lokal håndtering av overvann vil være foretrukket i mange tilfeller. Det er likevel behov for løsninger for å redusere utslipp fra overløp man ikke kan legge ned.

Overløpsvann kan behandles lokalt

– I Dessin har vi demonstrert en løsning med filtrering av overløpsvann, og en løsning med lamellsedimentering. Anleggene blir overvåket og dataene kommuniseres til et sentralt kontrollsystem. Målet er å vise at man kan behandle overløpsvann lokalt på en effektiv måte som også kan forsvares kostnadsmessig, sier Helness.

Dessin har også utviklet metodikk for å vurdere bærekraften av løsningene og effekten av disse på verdiene vi får fra naturmiljøet, eller økosystemtjenester, i demonstrasjonsområdet. Langs Hoffselva er det spesielt påvirkningen på verdien av rekreasjonsområdet som har vært studert. I dette arbeidet er også beboerne i området blitt involvert gjennom målinger og observasjoner på utvalgte steder langs Hoffselva.

– Flere innovasjoner er nødvendige for å beskytte økosystemer i urbane strøk og for å sikre stabil vannmengde og -kvalitet, sier Helness.

Fakta om Dessin

EU-prosjektet Dessin (Demonstrate Ecosystem Services Enabling Innovation in the Water Sector) går fra 2014-2017, og har et konsortium med SINTEF, Inrigo AS, Oslo kommune v/VAV, Leif Kølner Ingeniørfirma AS samt 19 utenlandske partnere.

Kontakter

Bilder

Forskere fra SINTEF og IWW på befaring sammen med Inrigo AS på demoanlegget ved Hoffselva i Oslo. Foto: SINTEF
Forskere fra SINTEF og IWW på befaring sammen med Inrigo AS på demoanlegget ved Hoffselva i Oslo. Foto: SINTEF
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

73 59 30 00http://www.sintef.no

Om SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling. Vi tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. Våre medarbeidere jobber hver dag sammen med over 2.000 ansatte i SINTEF for å oppfylle vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom