Mattilsynet

Silikonprodukter brukt i matemballasje er undersøkt

Del

Matemballasje som inneholder silikon avgir ikke siloksaner i helseskadelige mengder til maten, viser en undersøkelse fra Mattilsynet. Silikon er et materiale som brukes mye, som for eksempel i bakeformer og kjøkkenredskaper.

Seniorrådgiver Julie T. Håland i Mattilsynet.
Seniorrådgiver Julie T. Håland i Mattilsynet.

Danske DTU har på oppdrag fra Mattilsynet analysert 49 silikonholdige matemballasje-produkter på det norske markedet. Silikon brukes i matkontaktmaterialer på grunn av sine gode fysiske og kjemiske egenskaper. Stoffet er varmestabilt og fleksibelt, og brukes gjerne i bakeutstyr og kjøkkenredskaper. Silikon brukes også til å belegge papir for å gjøre det vann- og fettbestandig.

Lite detaljert regelverk

Det finnes ikke detaljert regelverk for silikonprodukter, slik som for plastemballasje. Produktene skal likevel overholde det viktige kravet om at stoffer ikke skal overføres fra emballasjen til mat eller drikke i mengder som kan være helseskadelige. Produsentene har et spesielt ansvar for å kjenne til uheldige effekter ved stoffene de bruker.

Siloksan analysert for migrasjon

Silikonprodukter kan inneholde rester av siloksaner som igjen kan overføres (migrere) til maten. Du kan lese mer om siloksaner i miljøet på Miljøstatus.no.

Migrasjonstestene viste ingen overskridelser av de verdiene som vi anser som akseptable, såkalte aksjonsverdier.

Nivåene i silikonbelagt papir var under de målbare nivåene. Dette er bra, fordi vi ser at silikonbelegg gjerne brukes istedenfor å behandle papir med fluorerte stoffer for å få de fett- og vannavstøtende effektene.

- Mattilsynet har kun analysert 49 produkter og analysene er ment som en mindre kartlegging for å få ny kunnskap. Produsentene har ansvaret for å produsere trygge produkter. Det er også viktig at importører kjenner sitt ansvar om å ikke ta inn produkter som kan være helseskadelige, sier seniorrådgiver Julie T. Håland i Mattilsynet.

Bilder

Seniorrådgiver Julie T. Håland i Mattilsynet.
Seniorrådgiver Julie T. Håland i Mattilsynet.
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom