Kystverket

Signerte intensjonsavtale med Hammerfest havn

Del

Der er betydelige synergier mellom Kystverket og kommunen sine havneprosjekter i Hammerfest. For å utnytte disse muligheten har de to partene i dag inngått en intensjonsavtale som gir betydelige besparelser i prosjektkostnader.

Foto: Fra venstre kystdirektør Kirsti Slotsvik, regiondirektør Kystverket Troms og Finnmark Jan Morten Hansen, ordfører i Hammerfest kommune Alf E Jakobsen, styreleder i Hammerfest havn John Wahl og leder i Hammerfest havn Per Åge Hansen, etter at intensjonsavtalen ble underskrevet i dag. (Foto: Gro Kibsgaard/Kystverket)
Foto: Fra venstre kystdirektør Kirsti Slotsvik, regiondirektør Kystverket Troms og Finnmark Jan Morten Hansen, ordfører i Hammerfest kommune Alf E Jakobsen, styreleder i Hammerfest havn John Wahl og leder i Hammerfest havn Per Åge Hansen, etter at intensjonsavtalen ble underskrevet i dag. (Foto: Gro Kibsgaard/Kystverket)

Hammerfest kommune og Kystverket ønsker å samarbeide om utførelse av prosjektene «Hammerfest ren havn», «Fuglenes fiskerihavn» og «Innseiling Forsøl». Dette innebærer at planene blir utført som ett stort prosjekt.

På Fuglenes planlegger Kystverket å utdype havna til 7 meter dybde og bygge et deponi for forurenset masse. I Forsøl planlegger Kystverket å utdype innseilingen til 9 meter og utdype havne til 8 meter. Også her skal det bygges deponi for forurenset masse. Farleden skal også få forbedret merking.

- Det å kunne se sammen på utviklingen i havnene er bra, kommenterer regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark, Jan Morten Hansen.

- Her ligger synergier som vi har felles interesse for å hente ut effektene av.

Ordfører i Hammerfest kommune, Alf E Jakobsen, sier seg også svært fornøyd med samarbeidet de nå har fått i stand.

Prosjektene vil gjøre at større skipstrafikk kan anløpe Fuglenes og Forsøl uavhengig av tidevann. Mer gods kan overføres fra vei til sjø. Det vil bli økt tilgang på sjønære næringsarealer for fiskeflåte og servicebedrifter. Der vil bli flere liggeplasser for fartøy med større dybde enn i dag. Fartøy vil få kortere vei til trygg liggehavn. Det vil bli redusert risiko for grunnstøtinger, grunnberøring og kontaktskader. Og havnene Forsøl og spesielt Fuglenes vil bli ryddet for forurenset masse.

Siden Kystverkets to havneprosjekter ved Hammerfest ikke ligger navngitt inne i Nasjonal Transportplan, så det krever politisk beslutning for å få realisert samarbeidet. Prosjektene er godt utredet. De kan være klare for oppstart allerede i 2018.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Fra venstre kystdirektør Kirsti Slotsvik, regiondirektør Kystverket Troms og Finnmark Jan Morten Hansen, ordfører i Hammerfest kommune Alf E Jakobsen, styreleder i Hammerfest havn John Wahl og leder i Hammerfest havn Per Åge Hansen, etter at intensjonsavtalen ble underskrevet i dag. (Foto: Gro Kibsgaard/Kystverket)
Foto: Fra venstre kystdirektør Kirsti Slotsvik, regiondirektør Kystverket Troms og Finnmark Jan Morten Hansen, ordfører i Hammerfest kommune Alf E Jakobsen, styreleder i Hammerfest havn John Wahl og leder i Hammerfest havn Per Åge Hansen, etter at intensjonsavtalen ble underskrevet i dag. (Foto: Gro Kibsgaard/Kystverket)
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom