Mattilsynet

Si din mening om regelverket for plantevernmidler

Del

Plantevernmidler er et tema som engasjerer og opptar mange. Nå har alle som har en mening om hvordan plantevernmidler forvaltes muligheten til å delta i en spørreundersøkelse fra Europakommisjonen. Både privatpersoner, bransje og interessegrupper kan delta.

EU-regelverket for godkjenning og bruk av plantevernmidler, samt EU-regelverket for rester av plantevernmidler i mat, skal evalueres av Europakommisjonen. Begge disse EU-regelverkene er implementert i Norge, i henholdsvis Forskrift om plantevernmidler og i Forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Målet med spørreundersøkelsen er å samle inn informasjon om hva befolkningen anser som regelverkenes styrker og svakheter, samt hvor god beskyttelse av helse og miljø man mener disse regelverkene gir.

Det er én spørreundersøkelse for privatpersoner med svarfrist 12. februar 2018 og én for bransje- og interessegrupper med svarfrist 31. desember 2017. Kommisjonen har også opprettet en nettside med informasjon om den pågående evalueringen av disse regelverkene.

Kontakter

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom