Norges geologiske undersøkelse - NGU

Ser innsynking i Norges byer med ny karttjeneste

Del

For første gang får Norge en landsdekkende og gratis tjeneste for å kartlegge innsynkning i byer og infrastruktur. – I Fredrikstad ser vi at byen er rammet av innsynking, sier seniorforsker John Dehls fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Kartet viser hvordan marineområdet i Trondheim synker.
Kartet viser hvordan marineområdet i Trondheim synker.

29. november lanserer NGU, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter en gratis karttjeneste med landsdekkende målinger av bevegelser på overflaten. Tjenesten bruker radar fra satellitter 700 km over Jorden, men kan registrere bevegelser i millimeternivå på overflaten.

- Metoden fungerer svært godt i byer, der radarsignalet fra satellittene reflekteres av bygninger og veier. Vi har i flere år brukt satellitter til å måle innsynkning i byer, for eksempel i Bjørvika i Oslo. Der er det innsynkning på opp til 2-3 cm/år. Men frem til nå har satellittdataene vært så kostbare, at vi bare har anskaffet data fra Norges største byer. Med nye, gratis data fra to europeiske satellitter får vi for første gang landsdekkende kart over bevegelsene. Det hele vil bli gjort fritt tilgjengelig i en nettbasert karttjeneste kalt InSAR Norge, forteller seniorforsker Dehls ved NGU.

I tillegg kan karttjenesten oppdage ustabile fjellparti som ikke har vært kjent fra før. Her kan du lese mer om hvordan InSAR fungerer.

- Fredrikstad hardt rammet

Fredrikstad er en av byene som er hardt rammet av innsynkning. I den sentrale delen av byen er det områder med innsynkning på 1 cm per år eller mer.

- I mange byer er det innsynkning langs utbygde havnefronter, men her er det også flere andre områder av byen som synker inn. Så store bevegelser kan skape betydelige skader i bygninger. Vi håper at kommunene vil få stor nytte av den nye karttjenesten til å skaffe seg overblikk over områder med innsynkning i byer og langs infrastruktur, sier John Dehls.
- Tok livet av en mann
Også langs Trondheims havneområde og det nye boligområdet Grilstad Marina på Ranheim, viser radardataene at det skjer innsynkning. Denne er på inntil 2 cm årlig.

- Langs havnefronten i Trondheim har det gått store skred under vann flere ganger. I 1888, 1950 og 1990. Alle de tre skredene skjedde det umiddelbart etter konstruksjon eller fylling ved havna. Særlig katastrofalt var skredet i 1888 som skapte en syv meter høy flodbølge. Flodbølgen skylte bort et 170 meter langt stykke av sentralstasjonen og tok livet av en mann, forteller forsker Marie Keiding.

- Selv om de tidligere skredene skjedde umiddelbart etter aktivitet ved havneområdene, er det vanskelig å spå noe om hva som kan skje i Trondheim i fremtiden. Antagelig er det ikke noen grunn til bekymring nå, men innsynkingen vil kunne gi skader på bygninger. De tidligere skredene viser uansett at det er viktig at vi følger med på og forstår bevegelsene langs havnefronten, poengterer hun.

Nøkkelord

Kontakter

John Dehls, John.Dehls@ngu.no. Tlf: 73 92 66 40
Marie Keiding, Marie.Keiding@ngu.no. Tlf: 980 61 709

Bilder

Kartet viser hvordan marineområdet i Trondheim synker.
Kartet viser hvordan marineområdet i Trondheim synker.
Last ned bilde
InSAR-data fra den sentrale delen av Fredrikstad. De røde punktene viser innsynkning på minst 1 cm per år.
InSAR-data fra den sentrale delen av Fredrikstad. De røde punktene viser innsynkning på minst 1 cm per år.
Last ned bilde
Her kan du se hvor de tidligere undersjøiske skredene har gått i Trondheim.
Her kan du se hvor de tidligere undersjøiske skredene har gått i Trondheim.
Last ned bilde
John Dehls, seniorforsker.
John Dehls, seniorforsker.
Last ned bilde
Marie Keiding, forsker.
Marie Keiding, forsker.
Last ned bilde

Lenker

Om Norges geologiske undersøkelse - NGU

Norges geologiske undersøkelse - NGU
Norges geologiske undersøkelse - NGU
Leiv Eirikssons vei 39
7040 Trondheim

73 90 40 00http://www.ngu.no

NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.

NGU skal aktivt bidra til at geofaglig kunnskap utnyttes til en effektiv og bærekraftig forvaltning av landets naturressurser og miljø. Som forskningsbasert forvaltningsorgan er NGU også de andre departementenes faginstans i geofaglige spørsmål.

NGU er en etat under Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD).

Følg saker fra Norges geologiske undersøkelse - NGU

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges geologiske undersøkelse - NGU på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges geologiske undersøkelse - NGU

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom