Statens seniorråd

Seniorrådet gir stafettpinnen tilbake til regjeringen - Eldre er en viktig ressurs for velferds Norge

Del

(Oslo, 02.10.2017) Flere eldre betyr flere muligheter. Det mener Statens seniorråd som i dag leverte stafettpinnen tilbake til helseminister Bent Høie. Den seniorpolitiske redegjørelsen inneholder tiltak som skal bekjempe aldersdiskriminering, få eldre til å være lenger i arbeidslivet og holder seg aktive i samfunnet.

Oppdrag utført. Leder i Statens seniorråd Wenche Frogn Sellæg overleverte mandag den seniorpolitiske redegjørelsen til  helse- og omsorgsminister Bent Høie. 
Foto: Statens seniorråd
Oppdrag utført. Leder i Statens seniorråd Wenche Frogn Sellæg overleverte mandag den seniorpolitiske redegjørelsen til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Statens seniorråd

Statens seniorråd er oppnevnt av regjeringen og følger stortingsperioden. Det sittende rådets mandat har vært å arbeide for å endre eldres holdninger og bidra til at folk både ønsker og får mulighet til å jobbe så lenge som mulig. Eldre som en samfunnsressurs, bekjempelse av aldersdiskriminering også utenfor arbeidsliv og sunn og aktiv aldring, har vært andre satsningsområder.

 – Dette er en viktig og god rapport. Dette er en rapport til hele regjeringen og til hele det norske samfunnet. Jeg tar med meg rapporten videre. Nå må vi diskutere og bli enige om hvordan rådet skal jobbe videre, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie i forbindelse med overrekkelsen.

Leder i Statens seniorråd, Wenche Frogn Sellæg, er fornøyd med å ha bidratt til å ha fått hevet aldersgrensen i arbeidslivet fra 70 til 72 år. Målet var 75 år, så her må det jobbes videre, sier Sellæg.

– Regjeringens perspektivmelding legger stor vekt på at vi må jobbe mer og vi må jobbe lenger for å bidra til at velstanden i Norge ivaretas. Mange eldre ønsker å jobbe. Det må iverksettes tiltak både overfor arbeidstakere og arbeidsgivere for å sikre at flere fortsetter, sier hun.

– Vi har aldri vært flere eldre og vi står foran en ytterligere økning. Dette har blir sett på som et problem. Elder er ikke et problem, men en del av løsningen. Dette er en ressursbølge som må brukes på beste mulig måte. Arbeidsgivere må slutte å velge ute en spesifikk aldersgruppe som tilbys sluttpakker, understreker Frogn Sellæg.

En undersøkelsen Ny Analyse har gjort for Statens seniorråd viser at det frivillige arbeidet til pensjonistene har en verdi på 25 milliarder kroner årlig. Dette er et betydelig bidrag, men her ligger det et stort uutnyttet potensiale. Kommunene må ta ansvar og ivaretar frivillighet på en organisert måte.

– Utrolig nok har det frem til i år vært lov til å diskriminere folk på grunn av aldre. Nå er det heldigvis forbudt også utenfor arbeidslivet ved at alder er blitt et eget punkt i den nye likestillings- og diskrimineringsloven. Der har vi lyktes, sier Wenche Frogn Sellæg, som legger til at nå er det om å gjøre å få den nye loven til å fungere i praksis.

Wenche Frogn Sellæg håper helseminister Bent Høie som ga henne og rådet oppdraget i 2014 nå vil ta redegjørelsen med seg videre og sørge for at det kommende rådet fortsetter dette viktige arbeidet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Oppdrag utført. Leder i Statens seniorråd Wenche Frogn Sellæg overleverte mandag den seniorpolitiske redegjørelsen til  helse- og omsorgsminister Bent Høie. 
Foto: Statens seniorråd
Oppdrag utført. Leder i Statens seniorråd Wenche Frogn Sellæg overleverte mandag den seniorpolitiske redegjørelsen til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Statens seniorråd
Last ned bilde

Om Statens seniorråd

Statens seniorråd
Statens seniorråd
Universitetsgata 2
0130 Oslo

24 16 38 91http://www.seniorporten.no/

Statens seniorråd er utnevnt av regjeringen i februar 2014, og har i sitt mandat et særlig ansvar for å bekjempe aldersdiskriminering, jobbe for at eldre står lenger i arbeidslivet og er aktive i samfunnet.

Rådet ledes av Wenche Frogn Sellæg, og skal virke fram til desember 2017. Administrativt er Statens seniorråd underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og har sitt sekretariat i Helsedirektoratet.

Følg saker fra Statens seniorråd

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens seniorråd på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.