Mattilsynet

Seks av 20 populære kjøttpålegg inneholdt mer salt enn deklarert

Del

Mattilsynet har fått analysert 20 bestselgere innen kjøttpålegg fra produsentene Nordfjord, First Price, Gilde, Grilstad, Tulip, Mills, Stabburet og Prior for næringsstoffer og miljøgifter. Nær en tredjedel av produktene inneholdt mer salt enn det som var oppgitt på næringsdeklarasjonen. Ingen av produktene inneholdt miljøgifter over grenseverdiene.

Seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet.
Seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet.

Produktgruppene skinke, servelat, spekeskinke og leverpostei ble analysert for næringsstoffer og tungmetallene arsen, bly, kadmium og kvikksølv. Analysene er utført av Havforskningsinstituttet. Analysene viste at det var avvik mellom oppgitte og analyserte mengder salt i seks av produktene.

- Vi har vurdert resultatene ut fra en forutsetning om at næringsdeklarasjonen ikke skal ha større avvik enn 20 prosent mellom analysert innhold og oppgitt saltverdi. Det vil være naturlig variasjon av næringsstoffer i produktene, og det er vanskelig å oppgi en eksakt saltverdi i et produkt, men i seks av 20 produkter var det over 20 prosent mer salt enn det som var oppgitt i næringsdeklarasjonen ifølge våre analyser, sier seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet.
I helsemyndighetenes strategi for å redusere saltinntaket er arbeid med reduksjon av saltinnholdet i industribearbeidede matvarer og merking av salt sentralt. Det er derfor viktig for myndighetene at merkingen av salt er korrekt slik at forbrukere ikke blir villedet.
Mattilsynet vil følge opp saltavvikene i merkingen med produsentene.

Vitamin A innhold i norsk leverpostei

Mattilsynet ønsker mer kunnskap om vitamin A innhold i leverpostei da høyt inntak av leverpostei kan medvirke til for mye vitamin A i kosten. Variasjon i vitamin A innhold i leverpostei kan skyldes ulik oppskrift på leverpostei, ulik fôrpraksis, dyreraser eller alder på dyrene som er brukt til produksjon av leverpostei.
For å analysere innholdet har Mattilsynet tatt ut leverpostei fra flere produksjoner, og i ulike tidsrom. Et analysert gjennomsnitt av fire bestselgere innen leverpostei med svinlever som ingrediens inneholdt i overkant av 5000 mikrogram vitamin A per 100 gram leverpostei. Tilsvarende analyser av svensk leverpostei utført av svenske helsemyndigheter viste 3150 mikrogram vitamin A per 100 gram.
-Bransjen er klar over problemstillingen med mye vitamin A i norsk svinelever og jobber med reduksjon av vitamin A i norsk svinefôr. Det er viktig at bransjen har kontroll på produksjon av leverpostei i forhold til vitamin A. Vi i Mattilsynet vil også følge opp næringsinnhold i leverpostei med videre vitamin A analyser, sier seniorrådgiver Ellen Kielland.
Mattilsynet overvåker regelmessig også innholdet av miljøgifter i næringsmidler. Kjøttproduktene ble analysert for arsen, bly, kadmium og kvikksølv som er tungmetaller som kan påføre både mennesker og dyr helseskade. Alle analysene viste resultater som er under grenseverdiene som gjelder for de ulike matvarekategoriene.

Analyseresultatene for kjøttpålegg finner du i Matvaretabellen

Matvaretabellen.no gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for mange av matvarene vi spiser i Norge. I Matvaretabellen versjon 2018 finner du nå analyseresultatene for kjøttpåleggene fra prosjektet som var: skinke, servelat, salami, spekeskinke og leverpostei.

Bilder

Seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet.
Seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet.
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom