Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Satser videre på skredvarsling

Del

Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen og Meteorologisk institutt viderefører samarbeidet om snø- og jordskredvarsling på varsom.no.

Fra venstre: vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE og vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen
Fra venstre: vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE og vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen

Tjenesten har vært bygd opp over en femårsperiode. Det har vært naturlig å gjøre opp en status, og evalueringen som er utført viser at både tjenesten og samarbeidsformen er nyttig for både publikum og ansatte i etatene.

- Vi får bedre oversikt over situasjonen, og blir bedre i stand til å håndtere skredfare. Vi har fått til et godt samarbeid som det er verdifullt å bygge videre på, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.

En viktig del av grunnlaget for varslingstjenesten er 80 værstasjoner i fjellet som er opprettet de siste årene for å gi data om vær, snø og vann i sanntid. I tillegg har etatene sammen utviklet et korps på om lag hundre fagpersoner som melder inn sine observasjoner fra felt og en felles varslingsgruppe.

Effektive og åpne informasjonssystemer er utviklet for å håndtere store mengder data fra felt og varslingen.

- Varslingen brukes aktivt i forbindelse med beredskap og i friluftslivet, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE.

Evalueringen konkluderer med at skredvarslingen bidrar til bedre samfunnssikkerhet.

Evaluering av snø- og jordskredvarslingen (NVE Rapport 2017:38)

Snøskredvarslingen publiserer varsler daglig i sesongen 1. desember til 31 mai. Ved stor snøskredfare utvides varslingsperioden. Jordskredvarslingen publiserer varsler daglig hele året.

Alle varsler publiseres på www.varsom.no. Tjenesten leveres av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.

Kontakt:

Statens vegvesen: Sjefingeniør Tore Humstad, 901 40 850

Snøskredvarslingen: Seksjonssjef Rune Engeset, 990 38 868

Jordskredvarslingen: Seksjonssjef Hervé Colleuille, 945 21 657

Referanser:

Evaluering av snø- og jordskredvarslingen (NVE Rapport 2017:38)

Varsom.no

Bilder

Fra venstre: vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE og vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen
Fra venstre: vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE og vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vær oppmerksom på tynn is i lavlandet i vinterferieuke15.2.2019 15:30:00Pressemelding

Ved inngangen til første vinterferieuke er vannene i fjellet nå stort sett farbare, men noen unntak finnes. Vær særlig oppmerksom på steder der vann strømmer under isen slik som innløp, utløp og i trange sund med gjennomstrømning. Tenk også på egen sikkerhet om du planlegger å krysse et vann. Kasteline, ispigger og tørre klær i sekken er enkle ting som kan være avgjørende for å overleve om du går gjennom isen.

Fusjoner og ny teknologi kan spare strømkundene for mer enn 2,6 milliarder kroner i året15.2.2019 09:00:00Pressemelding

Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene. I tillegg venter bransjen gevinster fra digitale løsninger. Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025. På lengre sikt kan utsatte og reduserte investeringer bidra til en ytterligere kostnadsreduksjon.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom