AF Gruppen

Satser på oppstartsvirksomhet

Del

AF Gruppen og OBOS satser 80 mill. og etablerer felles venture-satsing innen bygg og anlegg - Construct Venture AS. Første investering for Construct Venture gjøres i selskapet Spacemaker. Det norske oppstartsselskapet har utviklet en løsning basert på kunstig intelligens for å optimalisere tomteutnyttelse innen eiendomsutvikling. Både OBOS og AF er kunder av Spacemaker og har bidratt aktivt i testfasen av produktutviklingen.

Construct Venture AS - investeringsselskap som eies av AF Gruppen og OBOS
Construct Venture AS - investeringsselskap som eies av AF Gruppen og OBOS

Spacemaker er første investeringsobjekt men på sikt er målet at Construct Venture opparbeider en portefølje av vekstselskaper som er med å endre måten bransjen jobber på.

- Vi er svært fornøyd med å få AF og OBOS inn som investorer i Spacemaker. Deres betydelige tilstedeværelse i eiendom og bygg -og anleggsbransjen er veldig verdifullt for utviklingen av våre nåværende og fremtidige produkter, sier CEO Håvard Haukeland i Spacemaker.

Kunnskap, kunder og kapital
Med satsing på oppstartsselskaper skal AF og OBOS bidra til å skape en smartere og mer fremtidsrettet leverandørindustri innen bygg og anlegg som også kan være med å sikre bransjen konkurransekraft. Samarbeidet er industrielt forankret basert på smart kapital, der de to aktørene i tillegg til finansiell styrke kan bidra med bransjekompetanse og velfungerende systemer. Samtidig gjør selskapene sine prosjekter tilgjengelige for utprøving av teknologi og testing av konsepter i storskala.

-Ikke bare skal Construct Venture være en attraktiv investor for oppstartsvirksomheter i vår sektor, men som store aktører i bransjen ønsker vi også å bidra med vår industrielle kompetanse inn i verdikjeden. Dette vil gi unge og spennende forretningskonsepter rettet mot vår sektor en unik mulighet, sier konsernsjef Daniel Siraj i OBOS.

Bransjens første corporate venture
Construct Venture retter seg primært mot selskaper som er i tidlig kommersialiseringsfase, med produkt eller tjeneste i avsluttende testfase samt et tydelig kundegrunnlag. Nedslagsfeltet begrenser seg ikke til nordiske selskaper, også aktører i andre geografier som ser potensial i samarbeid med norske aktører vurderes. Forutsetningen er at investeringen kan bidra til en bedre bygg- og anleggsbransje, noe som gjør AF og OBOS sin satsing unik.

- Vårt samarbeid med OBOS blir en viktig kilde til finansiering av forretningsidéer som er nødvendig for å drive næringen fremover i en bedre og mer bærekraftig retning. I AF har vi brukt nysgjerrigheten vår i over 30 år til å finne gode løsninger som er med å effektivisere og videreutvikle arbeidet vårt. Med dagens teknologiutvikling tror vi også at mange løsninger er nødt til å komme utenfra, og Construct Venture skal bidra til at slike løsninger realiseres, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

Gründermiljøet på laget
Som et ledd i innovasjonsarbeidet har OBOS og AF Gruppen også inngått samarbeid med StartupLab, et gründerkollektiv bestående av mer enn 350 gründere fra 80 oppstartsselskaper. Her hjelper oppstartsselskaper hverandre å lykkes samtidig som de gir større etablerte selskaper mulighet til å sette fart på sine innovasjonsprosesser. AF og OBOS representerer bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i dette miljøet, og samarbeidet vil også gi Construct Venture mulighet til å identifisere relevante investeringsobjekter tidlig.

For mer informasjon
Konserndirektør Andreas Jul Røsjø, AF Gruppen, andreas.rosjo@afgruppen.no / 481 96 998
Konserndirektør Morten Aagenæs, OBOS, m.aagenes@obos.no / 908 82 026
CEO Håvard Haukeland, Spacemaker, havard@spacemaker.ai / 926 21 580

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Construct Venture AS - investeringsselskap som eies av AF Gruppen og OBOS
Construct Venture AS - investeringsselskap som eies av AF Gruppen og OBOS
Last ned bilde

Om AF Gruppen

AF Gruppen
AF Gruppen
Innspurten 15
0603 Oslo

+47 22 89 11 00http://www.afgruppen.no

AF Gruppen er et entreprenør- og industrikonsern. Konsernet omsatte for 13,7 mrd kroner i 2017 og har i dag ca 3800 medarbeidere. AF Gruppen  er notert på Oslo Børs (AFG).

AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på.

Om OBOS
OBOS ble etablert av kreative gründere i 1929, som så behovet for massiv boligbygging i Oslo. De fant en ny forretningsmodell for å drive boligutvikling, eiendomsforvaltning og finansvirksomhet - boligbyggelagsmodellen. Modellen har bidratt til at Norge i dag har et av verdens mest velfungerende boligmarkeder, og en av verdens best vedlikeholdte boligmasse.

OBOS’ visjon er å oppfylle boligdrømmer, og å bygge fremtidens samfunn. Selskapet allokerer i denne sammenheng vesentlige ressurser til nyskaping og videreutvikling av eksisterende virksomheter

Konsernets hovedvirksomhet er boligutvikling, eiendomsforvaltning og finansvirksomhet. Konsernet driver også annen virksomhet, blant annet OBOS Smart Living AS, OBOS Eiendomsmeglere AS, og utvikling av miljøvennlig kraftforsyning i OBOS Energi AS. OBOS har i tillegg til virksomheten i Norge omfattende virksomhet innen boligutvikling i Sverige. OBOS-konsernet omsatte for 11,6 mrd kroner i 2017 og har 2500 medarbeidere.

www.obos.no 

Om Spacemaker
Spacemaker er et norsk selskap etablert i 2016. Selskapet har utviklet en banebrytende AI-teknologi som identifiser alternativer for å maksimere verdien av en utviklingstomt. Løsningen baserer seg på avansert matematikk som genererer og vurderer milliarder av ulike muligheter for tomteutnyttelse. De beste løsningene presenteres med detaljert statistikk, og gir unik innsikt til arkitekter, eiendomsutviklere og kommuner. Både OBOS og AF Eiendom er i dag kunder av selskapet og har bidratt aktivt i testfasen av tjenesten før kommersialisering.

www.spacemaker.ai 

 

Følg saker fra AF Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra AF Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra AF Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom