SonansSonans

Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden

Del

- Med den storstilte satsingen for å styrke fagskolen og fagskolestudenten fra regjering og storting, er det lagt et godt grunnlag for å fornye oss og bli en moderne og fremtidsrettet fagskole, sier den nye lederen for Norges Yrkesakademi, Marit Aamold Sundby.

F.v: Prosjektleder Elisabeth Ulleberg, adm.dir Marit Aamold Sundby og fagsjef Lena Svendheim
F.v: Prosjektleder Elisabeth Ulleberg, adm.dir Marit Aamold Sundby og fagsjef Lena Svendheim

Aamold Sundby tok over som daglig leder for fagskolen Norges Yrkesakademi den 1. september. Skolen, som har endret navn fra eCademy, har iverksatt en stor satsing med nytt navn, et digitalt løft, styrking av fag- og utviklingsmiljøet, kvalitetssikring av interne prosesser, ny webside og ny profil.

- Det nye navnet - Norges Yrkesakademi - tydeliggjør at vi skal kombinere teori på høyskolenivå med praktisk yrkesutdanning i nært samarbeid med yrkesfeltet, sier Aamold Sundby.

Hun understreker at Norges Yrkesakademi satser for fullt i kjølvannet av den politiske satsingen på fagskolene.

- Med styrket fag- og utviklingsmiljø og med fokus på digitalisering, møter vi fremtiden bedre rustet enn noensinne. Jeg er overbevist om at det er et stort behov for flere gode fagskoleutdanninger- og kandidater i Norge. Både NHO og SSB sier at Norge trenger flere fagskolekandidater for å lykkes med den økonomiske omstillingen.  Vi er i gang med flere store planer, fortsetter Aamold Sundby.

Skal bli en stor og ledende fagskole

Aamold Sundby framhever at det er bred politisk enighet om å satse på fagskolen. Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet. Et enstemmig Storting vedtok nylig 48 konkrete forslag fra regjeringen for å styrke fagskolen.

- Det digitale løftet av Norges Yrkesakademi og styrking av fag- og utvikling er del av en langsiktig satsing for å svare på fremtidig behov for høyere yrkesfaglig utdanning, sier Aamold Sundby.

Utdanningene ved fagskolen er utviklet i nært samarbeid med arbeidslivet for å sikre behovet for oppdatert og spesialisert kompetanse, og samtidig være korte og praktiske. Dermed er fagskoleutdanningene meget godt egnet til å møte omstillingsbehov i et livslangt læringsperspektiv.

- Vi som jobber med moderne fagutdanning må hele tiden fornye oss. Vi må ta den digitale utviklingen på alvor og ta i bruk moderne teknologi for å skape et godt læringsmiljø, med tilfredse studenter og høy fullføringsgrad, sier Aamold Sundby.

- Må tørre å satse

Styreleder i Forum for Fagskoler (FFF), Knut Erik Beyer-Arnesen, mener at fagskolemeldingen som ble vedtatt tidligere i år legger et godt grunnlag for en fagskolereform. Meldingen bærer preg av et helhetlig sett med tiltak som vil bidra til å gjøre fagskoleutdanningen mer attraktiv for både studenter og arbeidslivet.

- Næringslivet har et stort behov for spesialisert yrkeskompetanse fra fagskolene. Fagskolene spiller derfor en enda viktigere rolle i tiden som kommer og er sentrale i å bidra til omstilling i norsk næringsliv, sier Beyer Arnesen.

Han mener det er viktig at fagskolene står frem og tør å satse på eget fagmiljø og pedagogisk kvalitet som følge av den politiske satsingen.

- Skolene er nødt til utvikle seg hele tiden for å tilby utdanninger av høy kvalitet, som gjør at alt fra datakonsulenter til helsearbeidere og borepersonell kan fortsette å gå rett inn i yrker som samfunnet etterspør. Norges Yrkesakademi er et godt eksempel på en fagskole som hopper i det og tør å satse som følge av regjeringens fagskoleløft, avslutter Beyer Arnesen.

Nøkkelord

Kontakter

Marit Aamold Sundby
Adm. dir. for Norges Yrkesakademi
Tlf. +47 959 95 856
Marit.Aamold.Sundby@sonans.no

Bilder

F.v: Prosjektleder Elisabeth Ulleberg, adm.dir Marit Aamold Sundby og fagsjef Lena Svendheim
F.v: Prosjektleder Elisabeth Ulleberg, adm.dir Marit Aamold Sundby og fagsjef Lena Svendheim
Last ned bilde

Lenker

Om Sonans

Sonans
Sonans
Sandakerveien 116
0484 Oslo

915 04 070http://www.sonansgruppen.no

Om Norges Yrkesakademi

Vi har i 2017 endret navn fra eCademy til Norges Yrkesakademi.

Norges Yrkesakademi er fagskole som tilbyr NOKUT-godkjente fagskolestudier.

Vi tilbyr våre studenter gode lærere med erfaring fra næringslivet, teknologi tilpasset nettundervisning, spennende fag og tett læreroppfølging.

Norges Yrkesakademi har fullføringsgrad på over 75%.

Følg saker fra Sonans

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sonans på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sonans

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom