Thon Eiendom

Sartor Storsenter - Etablering av felles eierselskap

Del

Utvidelsen av Sartor Storsenter på Sotra utenfor Bergen vil bli endelig ferdigstilt sommeren 2016. Eierne av Sartor Storsenter, som har samarbeidet om utvikling av kjøpesenteret i mer enn 10 år, har nå valgt å etablere et felles eierselskap for Sartor Storsenter og Kystbygarasjen.

Det nye eierselskapet, Sartor Storsenter AS skal fra 1. desember 2015 eies med 60% av Olav Thon Eiendomsselskap ASA og 40% av Sartor Holding AS. Etableringen av et felles selskap er viktig for den videre utvikling av Sartor Storsenter, og vil styrke senterets markedsposisjon i konkurransen med andre kjøpesentre i Bergensregionen.

Det lokale selskapet Sartor Holding AS vil fortsatt forvalte utleiearealene, og Sartor Senterforvaltning AS vil fremdeles ha ansvar for daglig drift og markedsføring av senteret.

 Med et samlet areal på rundt 80.000 kvadratmeter vil Sartor Storsenter bli et av Norges største og mest moderne kjøpesentre.Sartor Storsenter hadde i 2014 en samlet butikkomsetning på 1.681 mill. og var med dette Norges 15. største kjøpesenter.  

________________________

Kontaktperson i Sartor Holding AS:

Adm dir Ernst M Einarsen 
Tlf: 95913088 
ernst@sartorholding.no 

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Thon Eiendom

Thon Eiendom
Thon Eiendom
Stenersgata 2A
0184 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.thoneiendom.no

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, som eies av Olav Thon Stiftelsen. Divisjonen består av bolig, kjøpesenter og næringseiendom. Olav Thon Gruppen eier ca. 500 eiendommer i Norge og utlandet, og eier/forvalter 99 kjøpesentre i Norge og Sverige.