Forsvarsbygg

Sanering av skytebaner i Kvenvikmoen skytefelt

Del

Forsvarsbygg starter del II av miljøsaneringsprosjektet i Kvenvikmoen skyte- og øvingsfelt i Alta kommune i Finnmark.

Kvenvikmoen skyte- og øvingsfelt, bane C3 som skal ryddes for potensielle blindgjengere
Kvenvikmoen skyte- og øvingsfelt, bane C3 som skal ryddes for potensielle blindgjengere

Forsvarsbygg vil gjennomføre flere saneringstiltak i Kvenvikmoen, med oppstart 27. august 2018.  Arbeidene vil bestå i å rydde og sikre en tidligere håndgranatbane og en panservernrakettbane. Gjerder rundt banene og skrot i terrenget skal også ryddes.  Alle arbeidene vil bli utført med støtte fra forsvaret, samt med en sivil entreprenør. Forventet gjennomføringsperiode er ca 14 dager.

Trafikkforløp

Det vil være anleggs- og tungtransport på veiene under arbeidet. Denne trafikken vil i hovedsak pågå i hverdager på dagtid. Av hensyn til fremdrift kan det tidvis påregnes arbeid på kveldstid og i helger, men dette vil bli forsøkt å unngå så langt det er mulig.
Det vil være sperringer/skilting ved anleggsområdene, og skilter ved innfartsvegene til området. Skytefeltet skal etter sanering tilbakeføres til grunneier, Finnmarkseiendommen (FEFO).

Skånsomme arbeidsmetoder

Forsvarsbygg ivaretar miljøoppryddingen slik at området kan tilbakeføres til naturen. Det er viktig å bevare verdfulle naturtyper.  Derfor utføres alt arbeid på en skånsom måte.

Tidligere gjennomført saneringsarbeid

Feltet Kvenvikmoen har vært benyttet til øving med håndvåpen, håndgranater, panservåpen, samt sprengningsøvelser. Det har vært gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser i flere runder, sist gang i 2016. Det ble da avdekket forurensede jordmasser med nivåer av tungmetallene bly, kobber og antimon. Gjennom 2017 ble det gjennomført saneringsarbeider ved skytebaner med forurensning. I tillegg ble en rekke installasjoner revet/fjernet.

Kvenvikmoen var opprinnelig et ammunisjonsdepot for tyskerne under andre verdenskrig, og ble siden bygget ut som skyte- og øvingsfelt av Heimevernet fra begynnelsen av 1970-årene.

Fakta om prosjektet:

Tiltakshaver: Forsvarsbygg
Prosjektleder: Harry Hellebust
Prosjekterende: Kokkersvold AS
Tiltaksplan/miljørådgiver under tiltaket: Multiconsult ASA
Byggeledelse: HR Prosjekt AS
Utførende entreprenør: Norsk Saneringsservice AS

Nøkkelord

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

Bilder

Kvenvikmoen skyte- og øvingsfelt, bane C3 som skal ryddes for potensielle blindgjengere
Kvenvikmoen skyte- og øvingsfelt, bane C3 som skal ryddes for potensielle blindgjengere
Last ned bilde

Lenker

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.

Følg saker fra Forsvarsbygg

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarsbygg på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forsvarsbygg

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom