Kystverket

Sammen om sjøsikkerhet og beredskap

Del

Kystverket og Høgskolen i Sørøst-Norge etablerer nå kunnskapssamarbeid om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Tirsdag undertegnes samarbeidsavtalen.

- Avtalen vi inngår med Høgskolen i Sørøst Norge er unik og spesiell, med tanke på beredskapssatsningen og nærheten til beredskapsmiljøet her i regionen, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.
- Avtalen vi inngår med Høgskolen i Sørøst Norge er unik og spesiell, med tanke på beredskapssatsningen og nærheten til beredskapsmiljøet her i regionen, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.

Kystverkets ansvarsområde omfatter blant annet sjøsikkerhet og beredskap. Dette er et svært bredt fagområde som blant annet inkluderer tekniske, naturvitenskapelige og samfunnsfaglige temaer. Derfor trenger Kystverket et tett samarbeid med forsknings- og utdanningssektoren.

- Unik avtale for beredskapsmiljøet

Kystverkets beredskapsavdeling ligger i Horten, og ved studiestedet Bakkenteigen har Høgskolen i Sørøst-Norge sitt nyetablerte Senter for beredskap og integrert krisehåndtering.

For Kystverket er avtalen med høgskolen også et ledd i arbeidet med å utvikle og styrke nasjonale og internasjonale kunnskapsnettverk som er relevante for etatens fagområder.

- Kystverket har avtaler også med andre utdanningsinstitusjoner i landet, blant annet med Universitetet i Tromsø. Avtalen vi inngår med Høgskolen i Sørøst Norge er unik og spesiell, med tanke på beredskapssatsningen og nærheten til beredskapsmiljøet her i regionen, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.

- Viktig samvirke

- Vi fokuserer særlig på samvirket mellom ulike aktører i maritim sektor, sier forsker og senteradministrator Jarle Løwe Sørensen.

I tillegg til Bakkenteigen har høgskolen dessuten utdanninger og omfattende forskning innen teknologi ved sine studiesteder i Kongsberg og Porsgrunn.

Avtalen om dette blir tirsdag undertegnet på Bakkenteigen av kystdirektør Kirsti L. Slotvik og rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Petter Aasen.

Kontaktperson i Kystverket:

  • Rune Bergstrøm, 33 03 48 28, +47 474 62 153

Høgskolen i Sørøst-Norge:

Signeringen skjer ved studiested Bakkenteigen,

møterom B24 «Bastøy»,

tirsdag 9. august

kl 10.00 – 11.00

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Avtalen vi inngår med Høgskolen i Sørøst Norge er unik og spesiell, med tanke på beredskapssatsningen og nærheten til beredskapsmiljøet her i regionen, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.
- Avtalen vi inngår med Høgskolen i Sørøst Norge er unik og spesiell, med tanke på beredskapssatsningen og nærheten til beredskapsmiljøet her i regionen, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom