Avinor

Samler internasjonal kompetanse innen biojetfuel og elektriske fly

Del

Torsdag inviterer Zero, NHO Luftfart og Avinor til konferansen «Utslippsfri luftfart i 2040?».

- Norge er avhengig av et godt flytilbud. Samtidig må bransjen ta sin del av ansvaret for å redusere klimagassutslippene. Bærekraftig biojetfuel vil spille en viktig rolle her, og vi står foran en gradvis elektrifisering av luftfarten. Vi ønsker å samle miljøene som jobber med dette, med mål om å dele kompetanse og innsikt for veien videre, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Må utvikle marked for biojetfuel
Utredninger viser nå at 30 prosent av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen 2030. Drivstoffet vil lages av skogsavfall og massevirke fra norsk skog. Ved Avinor Oslo lufthavn og Bergen lufthavn, Flesland er biojetfuel tilgjengelig, men det er krevende å få tak i nok.

I 2016 ble det tanket 1,25 millioner bærekraftig biojetfuel i Norge. Dette tilsvarte 0,1 prosent av alt jetdrivstoff solgt i Norge. I august 2017 ble ordningen utvidet til også å omfatte Flesland. I 2017 var det svært begrenset tilgang på biojetfuel markedet, og det ble bare blandet inn 125 000 liter biojetfuel.

- I dag produseres det lite bærekraftig biodrivstoff på verdensbasis og det lille som er tilgjengelig tilbys til en pris som ikke er konkurransedyktig. For å oppnå målet om 30 prosent innblanding og tilsvarende utslippskutt, vil det derfor være behov for offentlige virkemidler, sier administrerende direktør i NHO luftfart, Torbjørn Lothe.

Elektriske fly kommer
Interessen for, og aktiviteten rundt, utvikling av elektriske fly er stor. En rekke aktører, inkludert Boeing, Airbus, Siemens, Rolls Royce og NASA, arbeider med og ser kommersielle muligheter for elektriske og hybridelektriske fly. I Norge har Avinor tatt en aktiv rolle i dette arbeidet og har sammen med Norges Luftsportforbund (NLF) etablert et langsiktig prosjekt for innfasing av elektriske fly i norsk luftfart. Prosjektet støttes av regjeringen, og prosjektpartnere er Widerøe, SAS og klimastiftelsen ZERO.

- For kort tid siden var det utenkelig med elektriske fly. Nå varsler mange store aktører at de om få år kan levere fly med elektriske løsninger for innenlandsk rutetrafikk i Norge. For å få volum på utslippskuttene fra flytrafikken må vi i tillegg få en rask innfasing av bærekraftig biodrivstoff. Da kan Norge gå foran og vise hvordan vi kan omstille luftfarten, sier Marius Holm, leder i ZERO.

På konferansen møtes flyselskap, flyprodusenter, leverandører av biodrivstoff, politikere, fagmiljøer og lufthavnaktører. 

Blant innlederne er blant andre:

  • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
  • Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund
  • Representanter fra flyselskapene SAS og Widerøe
  • Flyprodusentene Airbus, Boeing, Zunum og Embraer, Pipistrel
  • Siemens
  • Produsenter av biodrivstoff - Silva Green Fuel og Quantafuel
  • Torbjørn Lothe fra NHO Luftfart
  • Marius Holm fra Zero
  • Avinor

Avslutningsvis blir det politisk debatt med stortingsrepresentanter fra Høyre, Arbeiderpartiet, MDG og Venstre.

Detaljert program og påmelding her: https://avinor.no/en/corporate/emission-free-aviation-in-2040/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Besøk presserommene til våre flyplasser:

Oslo lufthavn  |  Følg

Bergen lufthavn Flesland  |  Følg

- Avinors offentlige journal

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom