Nærings- og fiskeridepartementet

Samlar NIFES og Havforskingsinstituttet til eitt institutt

Del

Regjeringa vil samle Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Havforskingsinstituttet til eitt institutt frå 1. januar 2018.

- Det er venta ein sterk vekst innan marin sektor i åra framover. Det aukar behovet for meir kunnskap og fagleg samspel. Med det nye instituttet etablerer vi eit breiare og meir konkurransekraftig forskingsinstitutt, også internasjonalt, seier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Saman skal NIFES og Havforskingsinstituttet utvikle vidare det faglege kunnskapsgrunnlaget frå hav til mat. Dei har i dag ulike, men komplementære oppgåver. Det nye instituttet skal leggje betre til rette for tverrfaglege prosjekt der havmiljø, havstraumar, fiskeernæring og førekomsten av uønskte stoff i sjømat sjåast i samanheng. Instituttet skal óg utvikle vidare kunnskapsgrunnlag gjennom auka samspel om fag, infrastruktur og drift.

NIFES og Havforskingsinstituttet er lokaliserte i nærleiken av kvarandre i Bergen. Det er allereie ein prosess i gang som vurderer ei mogeleg samlokalisering av marine forskingsmiljø i Bergen.  

Både NIFES og Havforskingsinstituttet er nasjonale rådgivande forskingsinstitutt underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NIFES er ansvarleg for langtidsovervaking av uønskte stoff og næringsstoff i villfisk, oppdrettsfisk, skaldyr, fôr, fôrressursar og sjømatprodukt i Noreg. Havforskingsinstituttet sitt samfunnsoppdrag er å skaffe kunnskap og gi råd for ei berekraftig forvalting av dei marine ressursane i økosystema, og ei berekraftig utvikling av havbruksnæringa.  

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal i offentlig elektronisk postjournal (OEP)

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom