Den norske kirke

Samisk kirkelivskonferanse 2018: Urfolks rettigheter og vern om skaperverket

Del

Det er samisk kirkelivskonferanse i Tromsø 4.-5. juni. Årets tema er: «Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet sett i lys av urfolksgrunnlaget i folkeretten og samenes situasjon i sine områder.»

Samisk kirkelivskonferanse arrangeres i Tromsø 4. og 5. juni. (Foto: Samisk kirkeråd).
Samisk kirkelivskonferanse arrangeres i Tromsø 4. og 5. juni. (Foto: Samisk kirkeråd).

Hovedforedraget er ved Anna Kuoljok, diakon i lulesamisk område og Karl Yngve Bergkåsa, prest for nordsamer. De tar utgangspunkt i relasjonen mellom Gud som skaper, mennesket og hele skaperverket. Kamp for rettferdighet belyses gjennom samtaler og refleksjoner med og om mennesker som er utsatt for naturinngrep og naturødeleggelser, og det å være utsatt for overgrep.

Leder i Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira åpner konferansen. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen vil komme med en hilsen. 

Den årlige fagkonferansen for samisk kirkeliv skal stimulere til realisering av visjonen «Livskraftig og likeverdig – samisk kirkeliv i Den norske kirke».

I løpet av konferansen presentasjon den ferske boken «Jordvenn». Boken er utgitt som en trosopplæringsressurs av IKO – Kirkelig pedagogisk senter. Den er skrevet for å inspirere ledere i kirke og organisasjon til å ta med barn og unge ut i naturen. Samisk kristen tenking og praksis er sentral i boken. Boken er utgitt i samarbeid med Samisk kirkeråd og Kirkens Nødhjelp og med støtte fra «Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke».
 
Samisk kirkelivskonferanse er et samarbeid mellom Samisk kirkeråd, Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) og de tre nordligste bispedømmene. Konferansen har etablert seg som en viktig arena for fagutvikling og nettverksbygging for samisk kirkeliv.

Målgruppen er alle med interesse for samisk kirkeliv, som ansatte ved samiske institusjoner, medlemmer av samiske organisasjoner, menighetsrådsmedlemmer, frivillige og ansatte i menigheter i samiske områder og andre menigheter.

Årets konferanse arrangeres på Sydspissen hotell, Strandvegen 166 i Tromsø. Det blir kveldsgudstjeneste mandag 4. juni i Elverhøy kirke.

Kontaktpersoner:

Risten Turi Aleksandersen, generalsekretær Samisk kirkeråd
Tlf.:  92 45 97 98
ra866@kirken.no 
 
Tove-Lill Labahå Magga, seniorrådgiver
Tlf.: 23 08 12 33
tm884@kirken.no 
 

Bilder

Samisk kirkelivskonferanse arrangeres i Tromsø 4. og 5. juni. (Foto: Samisk kirkeråd).
Samisk kirkelivskonferanse arrangeres i Tromsø 4. og 5. juni. (Foto: Samisk kirkeråd).
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Priv. til red.: Pressekonferanse 25. januar med nytilsatt biskop i Stavanger bispedømme23.1.2019 11:09:43Presseinvitasjon

På møtet i Kirkerådet blir det torsdag kveld, 24. januar, tilsatt ny biskop i Stavanger bispedømme. Den nye biskopen møter pressen i Stavanger domkirke, Haakon VIIs gate 2 i Stavanger fredag 25. januar kl. 10.00. Se overføring via Facebook På pressekonferansen deltar disse sammen med den nytilsatte biskopen: Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum. Leder i Stavanger bispedømmeråd, Marie Klakegg Grastveit. Preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien.

Religionspolitikk høyere på dagsorden22.1.2019 12:35:52Pressemelding

- Med denne plattformen forplikter regjeringen seg på en politikk som både sikrer likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn og som anerkjenner folkekirkens viktige rolle i samfunnet. Men vi stiller oss undrende til å overføre livssynsansvaret fra Kulturdepartementet til Barne- og familiedepartementet. Det er også et annet signal enn det plattformen for øvrig legger opp til, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet.