Den norske kirke

Samisk kirkelivskonferanse 2018: Urfolks rettigheter og vern om skaperverket

Del

Det er samisk kirkelivskonferanse i Tromsø 4.-5. juni. Årets tema er: «Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet sett i lys av urfolksgrunnlaget i folkeretten og samenes situasjon i sine områder.»

Samisk kirkelivskonferanse arrangeres i Tromsø 4. og 5. juni. (Foto: Samisk kirkeråd).
Samisk kirkelivskonferanse arrangeres i Tromsø 4. og 5. juni. (Foto: Samisk kirkeråd).

Hovedforedraget er ved Anna Kuoljok, diakon i lulesamisk område og Karl Yngve Bergkåsa, prest for nordsamer. De tar utgangspunkt i relasjonen mellom Gud som skaper, mennesket og hele skaperverket. Kamp for rettferdighet belyses gjennom samtaler og refleksjoner med og om mennesker som er utsatt for naturinngrep og naturødeleggelser, og det å være utsatt for overgrep.

Leder i Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira åpner konferansen. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen vil komme med en hilsen. 

Den årlige fagkonferansen for samisk kirkeliv skal stimulere til realisering av visjonen «Livskraftig og likeverdig – samisk kirkeliv i Den norske kirke».

I løpet av konferansen presentasjon den ferske boken «Jordvenn». Boken er utgitt som en trosopplæringsressurs av IKO – Kirkelig pedagogisk senter. Den er skrevet for å inspirere ledere i kirke og organisasjon til å ta med barn og unge ut i naturen. Samisk kristen tenking og praksis er sentral i boken. Boken er utgitt i samarbeid med Samisk kirkeråd og Kirkens Nødhjelp og med støtte fra «Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke».
 
Samisk kirkelivskonferanse er et samarbeid mellom Samisk kirkeråd, Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) og de tre nordligste bispedømmene. Konferansen har etablert seg som en viktig arena for fagutvikling og nettverksbygging for samisk kirkeliv.

Målgruppen er alle med interesse for samisk kirkeliv, som ansatte ved samiske institusjoner, medlemmer av samiske organisasjoner, menighetsrådsmedlemmer, frivillige og ansatte i menigheter i samiske områder og andre menigheter.

Årets konferanse arrangeres på Sydspissen hotell, Strandvegen 166 i Tromsø. Det blir kveldsgudstjeneste mandag 4. juni i Elverhøy kirke.

Kontaktpersoner:

Risten Turi Aleksandersen, generalsekretær Samisk kirkeråd
Tlf.:  92 45 97 98
ra866@kirken.no 
 
Tove-Lill Labahå Magga, seniorrådgiver
Tlf.: 23 08 12 33
tm884@kirken.no 
 

Bilder

Samisk kirkelivskonferanse arrangeres i Tromsø 4. og 5. juni. (Foto: Samisk kirkeråd).
Samisk kirkelivskonferanse arrangeres i Tromsø 4. og 5. juni. (Foto: Samisk kirkeråd).
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Forslag til ny tros- og livssynslov og OVF-melding: Godt grunnlag for å være folkekirke fremover21.6.2019 13:52:53 CESTPressemelding

Den norske kirke er glad for at regjeringens fremlegg til ny tros- og livssynslov (trossamfunnsloven) nå er klart, og for at tros- og livssyn løftes frem som en positiv verdi i samfunnet. Kirken er også positiv til å få to konkrete alternativer til eierskap av Opplysningsvesenets fond (OVF), og vil legge opp til en åpen og konstruktiv dialog med departementet.