Den norske kirke

Samisk kirkelivskonferanse 2018: Diakoni og skaperverk

Del

4.-5. juni inviteres det til Samisk kirkelivskonferanse 2018 i Tromsø. Årets tema er: «Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet sett i lys av urfolksgrunnlaget i folkeretten og samenes situasjon i sine områder.»

Tema for årets samisk kirkelivskonferanse er "Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet sett i lys av urfolksgrunnlaget i folkeretten og samenes situasjon i sine områder."
Tema for årets samisk kirkelivskonferanse er "Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet sett i lys av urfolksgrunnlaget i folkeretten og samenes situasjon i sine områder."

Hovedforedraget omhandler relasjonen mellom Gud, mennesket og skaperverket. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste – som omfavner hele skaperverket, både mennesket og alt det skapte.

Leder i Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira, åpner konferansen. Det vil bli en kveldsgudstjeneste utendørs mandag 4. juni utenfor Sydspissen hotell (Strandvegen 166, 9006 Tromsø).

Den årlige fagkonferansen for samisk kirkeliv skal stimulere til realisering av visjonen «livskraftig og likeverdig – samisk kirkeliv i Den norske kirke». Samisk kirkelivskonferanse er en årlig landsdekkende konferanse har vært arrangert siden 2005, de første årene som Samisk verdikonferanse. Konferansen har tatt opp temaer med generell relevans for samisk kirkeliv på en tverrfaglig måte.

Konferansen er et samarbeid mellom Samisk kirkeråd, Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) og de tre nordligste bispedømmene. Konferansen har etablert seg som en viktig arena for fagutvikling og nettverksbygging for samisk kirkeliv og det samiske samfunnet.

Målgruppen er alle som kan ha interesse av samisk kirkeliv, som ansatte ved samiske institusjoner, medlemmer av samiske organisasjoner, menighetsrådsmedlemmer, frivillige og ansatte i menigheter i samiske områder, andre menigheter, samt ansatte på bispedømme- og kirkerådsnivå.

Påmelding og program finner du her:
www.kirken.no/samisk

Kontaktpersoner:
Risten Turi Aleksandersen, generalsekretær Samisk kirkeråd
Tlf.: 92 45 97 98
ra866@kirken.no

Tove-Lill Labahå Magga, seniorrådgiver
Tlf.: 23 08 12 33
tm884@kirken.no 

Bilder

Tema for årets samisk kirkelivskonferanse er "Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet sett i lys av urfolksgrunnlaget i folkeretten og samenes situasjon i sine områder."
Tema for årets samisk kirkelivskonferanse er "Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet sett i lys av urfolksgrunnlaget i folkeretten og samenes situasjon i sine områder."
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Priv. til red.: Pressekonferanse 25. januar med nytilsatt biskop i Stavanger bispedømme23.1.2019 11:09:43Presseinvitasjon

På møtet i Kirkerådet blir det torsdag kveld, 24. januar, tilsatt ny biskop i Stavanger bispedømme. Den nye biskopen møter pressen i Stavanger domkirke, Haakon VIIs gate 2 i Stavanger fredag 25. januar kl. 10.00. Se overføring via Facebook På pressekonferansen deltar disse sammen med den nytilsatte biskopen: Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum. Leder i Stavanger bispedømmeråd, Marie Klakegg Grastveit. Preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien.

Religionspolitikk høyere på dagsorden22.1.2019 12:35:52Pressemelding

- Med denne plattformen forplikter regjeringen seg på en politikk som både sikrer likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn og som anerkjenner folkekirkens viktige rolle i samfunnet. Men vi stiller oss undrende til å overføre livssynsansvaret fra Kulturdepartementet til Barne- og familiedepartementet. Det er også et annet signal enn det plattformen for øvrig legger opp til, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet.