Den norske kirke

Samisk kirkelig valgmøte

Del

Kirkemøtet vedtok 16. april enstemmig opprettelsen av et samisk kirkelig valgmøte. Samisk kirkelig valgmøte vil samles hvert fjerde år i forkant av kirkevalgene.

- Dette er et stort skritt fremover i arbeidet med kirkedemokratiet, sier lederen i Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira.
- Dette er et stort skritt fremover i arbeidet med kirkedemokratiet, sier lederen i Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira.

Valgmøtet skal velge samiske representanter til bispedømmerådene i Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømmer og nominere medlemmer til Samisk kirkeråd.

- Dette er en gledens dag. Det er et stort skritt fremover i arbeidet med kirkedemokratiet. Valgmøtet vil svare på samenes rett til selv- og medbestemmelse i valg av sine representanter til de styrende organer i Den norske kirke, sier lederen i Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira. På Kirkemøtet i Trondheim ble hun 14. april gjenvalgt som rådsleder for to nye år.

Utgangspunktet for vedtaket om et samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke, var at elektorordningen for valg av samiske representanter ikke fungerte tilfredsstillende demokratisk eller praktisk.  

Opprettelsen av valgmøtet er en oppfølging av strategiplan for samisk kirkeliv som har som mål at samisk kirkeliv skal være livskraftig og likeverdig.

- Valgmøtet vil være en møteplass for samisk kirkeliv i Norge hvor både menighetsansatte, frivillige og andre kan treffes. Møtet kan gi uttalelser om saker som angår samisk kirkeliv, sier Eira.

Det kirkelige valgmøtet skal arrangeres første gang i forkant av Kirkevalget i 2019.

I revideringen av ordningen for utpeking av biskoper i Den norske kirke vedtok Kirkemøtet dessuten at Samisk kirkeråd får stemmerett ved rådgivende avstemning på biskop i Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland, Nidaros, Hamar, Møre og Oslo bispedømmer.

Samisk kirkeråd ble opprettet i 1992. I 2010 begynte arbeidet med å utrede et samisk valgmøte. I 2011 vedtok Kirkemøtet en strategiplan for samisk kirkeliv kalt «Livskraftig og likeverdig».
Kontakter

Bilder

- Dette er et stort skritt fremover i arbeidet med kirkedemokratiet, sier lederen i Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira.
- Dette er et stort skritt fremover i arbeidet med kirkedemokratiet, sier lederen i Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira.
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Sámi girkoráđđi 25 jagi / Samisk kirkeråd 25 år31.8.2018 11:29Pressemelding

Sámi girkoráđđi vuođđuduvvui 1992:s ja ráđis lei vuosttáš čoahkkin 1993:s. Dán jagi lea ge 25 jagi áigi, ja mii doallat ávvudoaluid. Dán oktavuođas Sámi girkoráđđi bovde ávvodoaluide čakčamánu 6. b. dii. 17:00. Dalle lea ipmilbálvalus ja girkogáffe. Sihke ipmilbálvalus ja girkogáffe Grønnåsen girkus, Romssas, lea rabas buohkaide geat háliidit searvat ipmilbálvalussii ja ávvudit minguin. Samisk kirkeråd ble vedtatt opprettet i 1992, og hadde sitt første møte i 1993. I år feirer vi 25-årsjubileum. Samisk kirkeråd invigterer derfor til en festmarkering med gudstjeneste og kirkekaffe i Grønnåsen kirke i Tromsø torsdag 6. september kl. 17.00. Både gudstjenesten og kirkekaffen er åpen for alle. Rådet skal fremme, verne og samordne samisk kirkeliv i Den norske kirke og ivareta urfolksspørsmål på vegne av Den norske kirke. Rådets sekretariat er lokalisert i Tromsø. https://www.facebook.com/events/903415803178614/ Om arrangementet på Facebook Nettsiden om samisk kirkeliv i Den norske kirke Kont