Norsk Dampselskap

Samfunnet kan spare 50 milliarder kroner i året

Del

Damp er ikke tobakk og brukerne røyker ikke. Derfor er Norsk Dampselskap sterkt kritiske til forslaget om å innlemme damp (e-sigaretter) i tobakksskadeloven og å innføre artikkel 20 i EUs tobakksproduktdirektiv. Ved å tillate damp i sin mest effektive form, kan samfunnet spare 50 milliarder kroner i året.

Norsk Dampselskap mener at det er positivt at Helse- og omsorgsdepartementet har akseptert skadereduksjon som en relevant faktor i forhold til røyking. Å forsøke å gjøre damp med nikotin lovlig er også positivt. Det er derimot ikke positivt at man velger å gjøre dette gjennom å innlemme dampen i tobakksskadeloven og innføre et svært omstridt EU-direktiv.

Hvis Norge skal være et foregangsland innen forebygging av tobakksskader, burde damp reguleres som et nytelsesmiddel og Norge bør bruke reservasjonsretten mot innføring av artikkel 20 i EUs tobakksproduktdirektiv.

EU-direktivet legger så stort byråkrati og så høye kostnader på godkjenning av utstyr og nikotinholdig væske, at bare tobakksindustrien vil ha ressurser til å møte det. Tobakksindustriens "cigalikes" er tilpasset EU-direktivet og har ikke vist seg å være effektive nok til at størrøykerne velger å bytte.

I Norge dør 6700 mennesker årlig av skader fra tobakksrøyking. Et tapt menneskeliv koster samfunnet 30  mill kr. Dersom damp hadde blitt tillatt i sin mest effektive form og en fjerdedel av disse hadde byttet ut røyken, kunne samfunnet spart nesten 50 milliarder kroner i året.

Når norske myndigheter oppfatter damp som et problem, og ikke som en del av løsningen for bedring av folkehelsen, vil man ikke få bukt med tobakksskadene eller redusert antallet dagligrøykere ytterligere.

Norsk Dampselskaps høringssvar til endring av tobakkskadeloven og innføring av artikkel 20 i EUs tobakksproduktdirektiv kan leses i sin helhet her: 

http://www.norsk-dampselskap.no/filer/nds_hoering_2016.pdf

Nøkkelord

Kontakter

Kjell Marius Jenssen, leder, tlf 404 58 448, kjell.marius.jenssen@norsk-dampselskap.no
Sigrid Lerud, sekretær, tlf 91657370, info@norsk-dampselskap.no

Lenker

Om Norsk Dampselskap

Norsk Dampselskap
c/o Jan Arild Gjemble, Larveveien 27
3172 Vear

http://www.norsk-dampselskap.no
Norsk Dampselskap er en brukerforening for norske dampere. Vårt mål er å ivareta brukernes rettigheter. Gjennom å hente inn og spre faktakunnskap og erfaringer vil Norsk Dampselskap bidra til sikker bruk av produktet. Vi har aldersgrense 18 år. Norsk Dampselskap ønsker i kraft av sin posisjon hos brukerne å påvirke norsk lovgivning og politikk positivt, slik at damp med nikotin blir fullstendig tillatt og forsvarlig regulert som et skadereduserende alternativ til tobakk. Foreningen har 4800 medlemmer og driver en facebookgruppe med over 10.000 medlemmer.

Følg saker fra Norsk Dampselskap

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Dampselskap på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.